Тази младеж, която вече няма герои…

13.03.2019 08:35 6 0
От няколко дни работя върху много голямо приложение PowerPoint за гръцката митология - стотици картини на майстори, илюстриращи стотици легенди и митове, произведения, които трябва да коментирам - нак...