20 години НЗОК

15.03.2019 12:36 27 0
НЗОК – начало, изграждане, институционализиране, стартиране на дейността и въвеждане на здравното осигуряване в България.

Фарма-мафията и нейните закрилници във властта

20.06.2018 09:41 14 0
Публикуваме защитата на д-р Илко Семерджиев, изготвена от него самия и прочетена по време на процеса. Пускаме я без съкращения, въпреки значителния обем, защото в нея се съдържат скандални факти за фа...