С „Визия за България“ БСП се връща към корените си, като прави опит да се откаже от късогледия, „пълзящ” прагматизъм и да предложи голяма цел, каквато единствена е способна да мобилизира националните способности. Дълго време БСП бе по-дясна от десните партии, загърби електората си и той я наказа. Сега партията ще трябва да се възстановява доверието, а това е много тежка задача, казва в интервю за "Гласове" политологът проф. Александър Маринов. Според него "ако не се разсее съмнението, че върхушката на БСП обслужва единствено своите интереси, нищо няма да се получи. Затова са важни не само идеите, но и хората, които ги създават и после ще носят отговорността да ги осъществят, вкл. на висока лична цена".

 

 Снимка: svobodnoslovo.eu

 

 

- Завръща ли се към същността си на социална партия БСП с управленската алтернатива „Визия за България“?

 

- Нека първо направим някои терминологични уточнения. Те са важни, макар да изглеждат абстрактно-теоретични.

Това, което е същността и най-голямото предимство на инициативата да се разработи „Визия за България”, е желанието да се очертае една обща рамка на желаното и възможно бъдеще на нашето общество. Става дума за дългосрочна, стратегическа перспектива, която би трябвало да се осъществява в продължение на десетилетия. Това е идейно-политическият и моралният фундамент, на който е възможно да се търси съгласие и сплотяване на нацията, тъй като ще бъде необходимо колосално общонационално усилие. Това е предназначението и жизнената необходимост на всеки национален стратегически документ. Стратегията винаги тръгва от желаното (и постижимо!) бъдеще, за да се „върне” към настоящето. Анализирайки настоящето, разбираме защо – ако не направим съществени промени – е невъзможно да попаднем в желаното бъдеще.

 

От тази гледна точка представеният документ страда от една съществена слабост – той смесва няколко политически жанра (стратегически документ, управленска програма и дори елемент от предизборна платформа). Тези неща трябва да се разделят – първо е необходима „голямата политическа картина”, после на нейна основа ще бъдат разработвани управленски програми и проекти.

 

Но самата инициатива да се разработи такъв документ и най-вече да се представи за широка обществена дискусия, е положителна и заслужава подкрепа. Това е напълно в традицията на левите партии и в този смисъл БСП се завръща към корените си, като прави опит да се откаже от късогледия, „пълзящ” прагматизъм и да предложи голяма цел, каквато единствена е способна да мобилизира националните способности.

 

Разбира се, в частност документът включва доста нови (и позабравени) идеи, които подхождат на една социална партия с корени в народа. Но те трябва, първо, да бъдат прецизирани, и второ, ефективно обсъдени с обществото, за да не остане впечатление за декларативна социалност. Без идейна и морална алтернативност не може да има управленска алтернативност. Големите различия между партиите произтичат от идеите, а не от технологията на управлението, колкото и важно да е тя.  

 

- Изпълнима ли е тази управленска алтернатива? Поправими ли са дефектите на неолибералната икономика, стимулирана в продължение на четвърт век?

 

- Всяка стратегия, ако е добре разработена, е изпълнима в определена степен. Въпросът е – с какви ефекти и на каква цена, а също в полза на какви интереси. На тази основа – ако има ясен, обоснован и честен отговор – е напълно възможно да се разработят управленски програми и проекти, които наистина да бъдат съществено различни от досегашната практика.

 

Да се твърди, че нищо друго, освен компрометирания неолиберален буламач, не е осъществимо, е не само невярно, но и интелектуално демоде. Разбира се, това не означава, че натрупалите се негативни процеси и болести на обществото могат да бъдат лесно преодоляни, вкл. заради съпротивата на много мощни интереси (тук и извън България). Но това е истинската дилема пред БСП и пред всеки друг, който иска да промени България – осъществяването на тези и други нови идеи ще придобие формата на тежка и продължителна битка. Ще победи този, който привлече на своя страна обществото, а това ще стане, ако успее да представи убедителни аргументи, че целта е реалното подобряване на живота на мнозинството от българите.  

 

- Ще успее ли БСП да преодолее натрупаното недоверие към себе си, от страна на собствените си привърженици, които не одобряват плоския данък? Сега партията пледира за отмяната му. С други думи – колко убедителна е управленската алтернатива на БСП?

 

- Проблемът не е само в плоския данък, а и в много други грехове на БСП, която дълго време бе по-дясна от десните партии. Именно затова стигна до окаяното си положение, в което я остави Станишев. Партията загърби електората си и той я наказа. Сега ще трябва да се възстановява доверието, а това е много тежка задача. Ще бъде необходимо не само да се изготви нова стратегия и на тази основа управленска алтернатива, но и да се вдъхне убеденост, че новият курс ще бъде следван честно и смело. Ако не се разсее съмнението, че върхушката на БСП обслужва единствено своите интереси, нищо няма да се получи. Затова са важни не само идеите, но и хората, които ги създават и после ще носят отговорността да ги осъществят, вкл. на висока лична цена.

 

- Кое от предложенията в проекта „Визия за България“ Ви се струва фундаментално – онова, от което трябва да се започне?

 

- Има редица добри и смели идеи, въпреки че на този етап са в относително насипно състояние. Най-добро впечатление прави осъзнаването на необходимостта от радикална промяна, без каквато бъдещето на нацията е мрачно.

 

Вероятно ще трябва да се преосмисли логиката и структурата на документа. Сега той е построен, общо взето, като традиционна управленска програма - на секторен принцип. Според мен трябва да има формулирана генерална стратегическа цел в хоризонт от 25-30 г., тя да бъде конкретизирана в шест-седем взаимосвързани приоритета. Чак след това трябва да се мисли как конкретно ще се реализират приоритетите във времето, чрез една или друга управленска програма в конкретен мандат (което означава и в различни възможни управленски конфигурации). 

 

Добра е идеята за коренното преобразяване на начина, по който функционира държавата, но той се нуждае от внимателно доработване. Важна е същността – държавата е инструмент, който служи на обществото и се отчита пред него. Вярно е, че това е мощен, стратегически фактор, който е бил в основата на всички известни национални „чудеса” – германското, китайското, южнокорейското, японското и т.н. 

 

- Разполага ли БСП с професионално подготвени и достатъчно решителни кадри, които биха довели докрай изпълнението на подобна управленска програма, ако им се удаде такава възможност?

 

- Не само БСП, България разполага с подготвени, компетентни, решителни и почтени хора, които са способни да управляват страната ни стократно по-добре от днешните управляващи. Големият въпрос е дали и как тези хора ще заемат решаващите позиции. Тъй като говорим за БСП, това е част от проверката – налага се да се покаже кои са хората, които ще реализират новите политики. 

 

- В кои сектори трябва да се завърне държавата и какви са гаранциите, че тя ще е по-добър стопанин от частника?

 

- Държавата трябва да се завърне преди всичко в ролята си на ръководен стратегически център, който познава и управлява силите в обществото, вкл. пазарните сили. Подчертавам – разбира и контролира в някаква степен процесите, а не господства над тях. Във всеки конкретен сектор трябва да се предложи специфична конфигурация на партньорството между държавни институции, бизнес и структури на гражданското общество. Това зависи от поставените цели и възприетата приемлива цена.

 

Между другото, няма гаранции, че държавата ще бъде по-добра от „частника”, но такива няма и в обратната посока. Добре известно е, че както държавата, така и пазарът имат своите „провали”. Идеята, че държавата е по презумпция лоша, а пазарът – добър, бе една измама или в най-добрия случай заблуда. Тази догма работи в полза на определени интереси, но цената плащаме всички ние.

 

- Възможно ли е БСП да спечели изборите с тази визия за България, която със сигурност ще срещне съпротивата на онези „малко хора с много пари“, чиито интереси неминуемо ще бъдат засегнати?

 

- С добре разработена управленска (респ. предизборна) програма на базата на визията БСП може да спечели най-важното – доверието и подкрепата на голяма част от народа. Ако има решимост и почтеност да реализира това доверие, макар и след трудна борба, може да бъде преодоляна съпротивата на всеки егоистичен интерес, независимо с колко милиарда разполата.  

 

- Смятате ли, че управленският проект ще затвори устата на вътрешнопартийната опозиция в БСП, която претендира да е по-лява от ръководството?

 

- Смятам, че този стратегически проект е добра възможност да се дискутират идеи и да се консолидират първо лявото, а после и по-широки обществени среди. Всеки има правото и задължението да предлага идеи и корекции, като ги аргументира с оглед на ефективността и ефикасността. Т.е. опозиционните критики трябва да бъдат мотивирани и конкретно свързани с проекта и неговото усъвършенстване. Но в същото време, би било трагична грешка, ако този или друг идеен проект се използва за затваряне на нечии усти или просто да укрепване на властови позиции. Това е може би последният голям шанс на БСП да се докаже като реална алтернатива и ако този шанс бъде пропуснат или проигран, всички ще загубят.  

 

- Има ли проблем БСП с крайно лявото си крило от симпатизанти, което е за излизане от НАТО и дори от ЕС.

 

- Според мен, както в БСП, така и в обществото, има все по-силна неудовлетвореност от посоката на промяна на тези организации и особено – от начина, по който България участва в тях. И ЕС, и НАТО са изправени пред екзистенциална криза и ако не бъдат намерени верните отговори, нищо добро не ги чака. Силните настроения у нас (за разлика от други страни) са породени и от лакейското поведение на голяма част от българските политици, които се опитват да компенсират липсата на подкрепа и доверие тук с патронаж отвън. С приятели като тях НАТО и ЕС нямат нужда от врагове (у нас).

Точно това е смисълът от националната стратегия – тя разглежда участието ни в международни съюзи като важен аспект на постигането на жизнените ни национални интереси, а не обратното. Можем да бъдем сериозни и лоялни партньори единствено като следваме реалните си интереси, а не като ги жертваме.  

 

- Как трябва да лавира ръководството на партията между членството си в ПЕС, от една страна, и антиевропейските настроения на своите избиратели, от друга. Пример - Истанбулската конвенция и колизиите, които се създадоха между европейските социалисти и ръководството на БСП.

 

- Според мен трябва не да лавира, а да заема обоснована позиция, вкл. като аргументира съгласието или несъгласието си с едни или други „европейски указания”. В случая с въпросната конвенция ръководството на БСП зае правилна позиция и нека се надяваме, че ще удържи натиска от ПЕС и нейния лично амбицирал се по темата председател.   

 

- Има ли риск от маргинализация на партията, ако се вслуша в крайнолевите си привърженици от една страна и от разцепване, ако остане част от днешното европейското статукво, което очевидно си отива, от друга страна?

 

- Ако се води интелигентна и честна политика, основана на аргументи, няма опасност нито от едното, нито от другото, поне доколкото зависи от нас. Друг е въпросът, че в света и в Европа настъпват големи промени, които несъмнено ще поставят и нашата страна пред труден избор. Между другото, това е проблематика, която също трябва да бъде засегната по определен начин в стратегическия проект; 

 

- Каква е цената на евентуална коалиция с ГЕРБ?

 

- Смъртоносна. ГЕРБ е отмиращо политическо явление в процес на бърза дегенерация, да не говорим за другите му „прелести”. Мисля, че едва ли някой (независимо какви интереси влияят) в БСП ще направи подобен самоубийствен ход. Но въпросът за желаните и възможни управленски коалиции и политически партньорства е открит въпрос пред БСП. Важно е той да бъде решаван на принципна, програмно-политическа основа. Тук бих добавил, че според мен предстои съществено преобразуване на българската партийно-политическа система и темата за коалициите тепърва ще става актуална в нов контекст.   

 

- Можете ли да направите аналогия на сегашното състояние на БСП с предишни периоди в историята на левицата от началото на прехода?

 

- Буквална аналогия – не. БСП премина през сложни и дори на пръв поглед безизходни ситуации и оцеля, макар и на много висока цена. Ако говорим за прехода, БСП е длъжник на България. Сега е моментът да покаже, дали може да направи нещо повече от това да оцелее. Ако наистина предложи необходимата на България алтернатива, има добри перспективи. Ако не – ще отстъпи място на друг. Ляво е имало, има и ще има. Впрочем – и дясно.   

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

21 коментар/a

Въпрос на 24.07.2018 в 09:46
Към кои корени, на социалдемокрацията от времената на Благоев, на троцкисткото си минало по времето на червения терор 1923-1925, на дружбата със сталинския СССР, на отказа от култа към личността, на зрелия живковизъм или на прехода към развито капиталистическо общество, осъществен от другаря Луканов? А другарят Маринов дали след прехода си към ценноститена СДС също се е завърнал към корените си?
ОКОВИ ОТ БЕДНОСТ на 24.07.2018 в 13:48
БСП не е откровенно дясна, но е създала десните партии, и харесва дясното. Но откровенно десните осъждат Андрешко, който помагал на който познава но не и на държавата. И това за андрешковщината го казват десните който са против държавата. А Андрешко спасява едно семейство от гладна смър Значи за дясното гладната смърт за бедните е добро, но и укриване в офшорките на парите на богатите - също е добро. Някой си мислят, че дясното защитава дребният бизнес. Не съм чул дясното да е за прогресивен данък. Всъщност плоският данък е лява либерална мечта от преди Френската и американската революция, когато само бедните са плащали данък, на другите е имало данъчна индулгенция. Искали са равенство. Андрешковият случай е натурален данък, изкарал не изкарал, според категорията на земята се изкарва еди си колко, и дължиш еди си колко. 10% натурален данък не е като 10% печалба. Натуралният данък е върху произведеното, дори ака печалбата е нула или минус. НЕНАВИЖДАМ ДЕСНИТЕ ХОРА!
ОКОВИ ОТ БЕДНОСТ на 24.07.2018 в 13:50
"Ти не можеш да решаваш! Само който има пари решава! Ти нямаш право да решаваш!" СА КАЗАЛИ И ИМ Е МОТО НА - Консерватизмът ДЯСНОТО, БУРЖОАЗНАТА ДИКТАТУРА, КАПИТАЛИСТИЧЕСКАТА ВЪРХУШКА, ТОДОР ЖИВКОВ, ОЛИГАРХИЯТА, неоконсерватизмът, неолиберализмът, либертарианците, чаеното парти! .............. .............. Капитализмът е плутокрация с имитация на демокрация, а фашизмът е сваляне на маските. СВОБОДАТА НЕ Е ЗА БЕДНИТЕ! ......... Сега работниците с ниските заплати издържат държавата, 60% от заплатите отиват за държава. А между другото е справедливо, един човек с 200 лева имущество, да издържа държавата, която е сигурност и гарант на собствеността, най-сигурната застраховка, с 10 милиона пъти по-малко пари, от един с имущество 2 милиарда лева. Или да се върнем към градове държави, тоест крепост и около нея пасища и ниви, а хората, добитъкът им, реколтата им, да се крият на сигурно в крепостта. Образованието и здравеопазването са сигурност. Сега не само работниците са зле като образовани и здраве, но армията и полицията страда от неуки и болни кандидати за местата които да попълнят. ПРОСТА И БОЛНА АРМИЯ И ПОЛИЦИЯ. Инфарструктурата и администрацията пък са сърцето и гръбнакът на държавата. Без държава няма собственост. Собствеността е държавен продукт.
такива работи на 24.07.2018 в 14:16
Александър Паунов от БКП, коалиционен партньор на БСП катастрофира с Поршето си, минавайки на червен(!) сигнал и блъскайки невинна кола. Отказва да даде проба за алкохол, заявявайки, че е депутат.
между редовете на 24.07.2018 в 14:50
Венецуела: БВП на глава от населението 15692.41 щатски долара през 2014 г. БВП на глава от населението, Текущи щатски долара: за България 7853.33 щатски долара през 2014. 1980г. 3505.5 щатски долара, НРБ, сега равни на 11-12 000 долара. https://www.theglobaleconomy.com/Bulgaria/GDP_per_capita_current_dollars/ https://www.theglobaleconomy.com/Venezuela/GDP_per_capita_current_dollars/ Последните 20 години, и последните 10 години, Венецуела има търговски излишък от средно 20 милиарда долара. Дългът им е два пъти по-нисък от на България. Куба има валутен борд, фиксирано песо, по скъпо от доларът.
Васил Здравков на 24.07.2018 в 17:52
Идеалният вариант ще е ако б. борисов и хилядите областни и общински ръководители на герб подновят членството си в БСП. Не е нормално половината от бившата БКП да гласува за герб, а другата половина за БСП.
“между редовете”, мислиш ли, че някой ще ти повярва? на 24.07.2018 в 19:29
И точно банкрутиралата Венецуела, затънала в чудовищната си престъпност и отказващата се от комунизма Куба, оказала се вече на предпоследно място на Карибите пред черно Хаити ли трябваше да ни дадеш за пример? Изобщо виждал ли си на какво приличат извън наследеното от испанците, на цигански махали приличат. Имаше къде по-успешни соцстрани като ГДР и Чехословакия, те защо се отказаха сами?
между редовете на 24.07.2018 в 20:53
1996та:По-голямата част от обработваемите площи пустеят, а дългогодишните насаждения подивяват или се изкореняват. Избирайки сложна процедура за връщане на земята, Мафията иска да откаже" от земеделие и скотовъдство тези, Които все още имат мерак за това. Защото в перспектива е замислено създаването на огромни частни латифундии, аналог на предишните промишлено-аграрни комплекси (ПАК), Където днешните земеделци ще бъдат ратаи. Това ще стане от само себе си", а засега е строго охранявана тайна. Отдавна обаче не е тайна, че реалният политически Живот се изразява в съперничеството между Първо главно управление (външно разузнаване) на уж унищожената държавна сигурност (ДС) - негова е Мултигруп" и др. - и Второ главно управление на ДС (Контраразузнаване) - негова е Първа частна банка и др. Останалото е бутафория. Не е тайна също, че всички ръководни Кадри на едрия Капитал" са бивши офицери от ДС.
между редовете на 24.07.2018 в 21:23
https://www.theglobaleconomy.com/Cuba/GDP_per_capita_current_dollars/ https://www.theglobaleconomy.com/Bulgaria/GDP_per_capita_current_dollars/ https://www.theglobaleconomy.com/rankings/robery/ https://www.theglobaleconomy.com/Cuba/livestock_production_index/ https://www.theglobaleconomy.com/Cuba/food_production_index/ https://www.theglobaleconomy.com/Cuba/value_added_agriculture_dollars/ https://www.theglobaleconomy.com/Bulgaria/value_added_agriculture_dollars/ https://www.theglobaleconomy.com/Cuba/Agriculture_productivity/ https://www.theglobaleconomy.com/Poland/Agriculture_productivity/ Именно комунистическата партия и нейните кадри, функционери започват да играят ролята на буржоазия, която има интерес от възстановяване на капиталистическото общество. Юлският пленум на Цк на БКП 1987г. се планира капитализъм.
между редовете на 25.07.2018 в 00:29
Чехия срещу България: БВП на глава по долари от 2000г. Разлика 330% в полза на Чехия - през 1990та. 270% разлика - през 2017та. Чехословакия 1938г. има 1800 долара на глава като БВП, а България 700 долара по този показател, долари от 1990та. . БВП на глава базиран на паритет на покупателната способност: 1990г.: България 5 190 долара, Чехия 12 666 долара, 2017г.: България 20 329 долара, Чехия 36 915 долара. https://www.google.bg/publicdata/directory?hl=bg&dl=bg
Процесът ще е родилен на 25.07.2018 в 09:21
Дали ще се роди или ще има помятане-ще видим! Да рушиш винаги е лесно, което направи партийната върхушка в 90-те години. Лакмусът ще бъде как ще върнат награбеното! Помислете малко по следния въпрос: защо се въвежда чл.внос при встъпване в редовете на Партията? Освен, че той има малка икономическа съставляваща, основното е нравствеността. Защо? По размер този чл.внос е по-малък от една кутия цигари в месец. Някои не го плащат с оговорката нямам пари. Този,който не иска да плаща чл.внос - не може да се откаже от няколко цигари (10 - 20) в месец, та ще даде нещо по-съществено за общото дело! А тия дето награбиха милиони, как ще ги връщат??? Дано успеем да ги видим! Тогава ще стане ясно дали Партията ще възкръстне или окончателно ще бъде ликвидирана! Маринов много внимателно пише "...Затова са важни не само идеите, но и хората, които ги създават и после ще носят отговорността да ги осъществят, вкл. на висока лична цена".
бсп на 25.07.2018 в 09:35
Бсп никога не е бягала от корените си на бкп/кпсс!!!
Пак да попитаме, че доста обемисти глупости са написани отдолу на 25.07.2018 в 11:14
Кои корени? Социалдемократическите от лозето на Габровски, троцкистките, сталинистките, байтошовските или ония от грабителския преход? Щото пък във визията се възхищават на Орбан, а той, добър или лош, е крайнодесен.
Станчев на 25.07.2018 в 12:13
България НЕ МОЖЕ да стане социална държава, защото и липсва базата, няма икономическата основа за това. Засега поне 100 години ще си бъде дивашка капиталистическа държавица със затихващи функции. Който разбрал-разбрал.
Станчев, има винаги варианти за доближаване на 25.07.2018 в 13:31
Д.Благоев, без социологически центрове, титоловани "специалисти", написа "Що е социализъм и има ли той почва у нас".Там действително се поставя въпроса за "икономическата база" и никъде не се акцентира на "вулгарното потребителство". Т.Живков след идването си на власт, използва всеобщото насторение за изграждането на нова България и бе направено не малко, за да бъде страната една от уважаваните в света-достижения като цяло в икономиката, историята, културата, образованието, здравеопазването, макар че България бе една от най-бедните страни в СИВ. Със много грешки в изграждането на новия живот, много заблуждения и утвърждаването на атмосфера за неговата непогрешимост, станахме жертва на успешната кортрареволюция в страната и света. В 90-те години настъпи време на рушене на СИВ, Варшавския договор, родната страна, армия и всичко създадено у нас след 1944г., вместо да се продължи развитието на страната, народът бе превърнат в прост електорат и за 28 години преход към т.н. "демокрация", държавата бе просто ликвидирана и превърната в чиста проба колония. Контрите отчетоха слабостите на предната власт и камарилата подлизурковци, за да внушат на болшинството , че можеш да застанеш пред Народното събрание в София и крещиш колкото можеш, че там са кретени, но джобът на кресльовците е ужасно празен, мизерията и сиромащията се ширят и стават норма, вместо заедно да се борим за всестранно облагородяване на Личността. За съжаление, Християнството все пее едно и също вече повече от 2000 години, а Злото,Лицемерието,Алчността,Завистта,Лакомията и т.п. дяволски творения - не намаляват. Нужна е Борба! За да имаш ДВЕ ризи, едната да дадеш на нуждаещия се, трябва най-напред да работиш, да ги направиш тия две ризи и тогава да даваш. Да взимаш просто така от едни и да даваш на други, в повечето случаи е грех. Можеш да вземеш, ако докажеш, че е крадено и имаш сили да го вземеш. Много може да се дискутира по темата, но тук само можем да тезисираме своите представи за това, какво може, как може, кой може и кой ще го реализира! Лозето иска мотика, Партийците-гола кариера...

Напиши коментар