Делегация на Българската православна църква взе участие в конференция на тема "Прекратяване на насилието срещу жените - равносметка и следващи стъпки", която се проведе на 4 декември в Брюксел, по инициатива на Европейската комисия и под председателството на комисаря по правосъдие, права на потребителите и равенство на половете г-жа Вера Юрова. В конференцията взеха участие членове на Съвета на Европа, членове на Европейския парламент, представители на Световната банка, представители на европейски правителства – министри, зам. министри, политици, неправителствени организации и Комитетът на представителите на Православните църкви в Европейския съюз (CROCEU). Делегацията, представляваща CROCEU бе в състав: Видински митр. Даниил (БПЦ-БП), архим. Емилиан Бояну (Вселенска патриаршия), архим. Нектарий Йоану (Кипърска архиепископия) и прот. д-р Добромир Димитров, пълномощник на Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний в CROCEU и доц. Д-р Мария Кьосева, юридически съветник на БПЦ-БП. Като официален представител на БПЦ – Българска Патриаршия в CROCEU предложение за участие в конференцията към представителите от Българската Православна Църква отправи Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний.

 

Основна тема на форума беше превенция и борба с насилието срещу жени и момичета. Представиха се редица проекти за превенция на насилието над жени и момичета в Европа, работа с жертвите и осигуряване на защита и социализация. Обсъжда се също необходимостта от ефективни мерки срещу извършителите.

 

Европейските структури заявиха, че се нуждаят от интелигентно законодателство, което да урежда взаимоотношенията, наказанията и превенцията на насилието, като визираха Истанбулската конвенция и нейната ратификация от страните членки на Европейския съюз. Отвъд емоционалното говорене, трябва да се подчертае, че не всички членки на Съвета на Европа са ратифицирали ИК. Тук трябва да отбележим, че отказът от ратифициране на ИК не е обусловен от някаква скрита държавна политика, насочена против равенството на половете, а произтича от резерви по определени разпоредби в документа.

 

Изключителен интерес и активни дебати породи участието на българската църковна делегация и по-специално експозето на доц. Д-р Мария Кьосева, която беше един от докладчиците в програмата, както и силното заключително изказване на Видинския митрополит Даниил.

 

От името на CROCEU доц. Д-р Мария Кьосева представи официалното становище на БПЦ-БП по Истанбулска конвенция. Тя изрази позицията на БПЦ, че подкрепя усилията на международните и европейски институции, както и органите на държавната власт в Република България за защита на жените от всички форми на насилие. Доц. д-р Кьосева заяви, че Св. Синод на БПЦ-БП се обяви против въвеждането чрез Истанбулската конвенция на понятия, несъвместими с българския обществен ред, непознати в националната ни правна система, както и срещу прокарването на идеи, несъвместими с вярата на Светата Православна църква. Основен акцент от нейното първоначално експозе беше върху легалната дефиниция „пол“(“gender”) и въведените нови критерии за недискриминация, „социален пол“(“gender”) и „идентичност, основана на пола“, което противоречи на чл. 6 от Конституцията. Очаквано, експозето на г-жа Кьосева предизвика много въпроси от участниците от различни държави. В отговорите си тя представи основни аргументи от Решението на Конституционния съд, с което Истанбулската конвенция бе обявена като противоречаща на българската конституция. Доц. Кьосева обобщи, че с този юридически акт на КС политическият дебат в България за приключил и заяви, че във връзка с това решение следва да се има предвид чл. 4 от Договора за ЕС, според който държавите могат да се позоват на национална идентичност, включително и конституционна. Доц. Кьосева зададе един уточняващ въпрос към представителите на Европейската комисия по повод решения 865/2017 и 866/2017 г. на Съвета на ЕС относно мандата на ЕК за подписване на Истанбулската конвенция, наравно с държавите – членки. Тя уточни, че ЕК е получила мандат да подпише от името на ЕС като субект на международното право Конвенцията в областта на съдебното сътрудничество по наказателни дела, правото на убежище и забраната за връщане при условие за сключването на посочената конвенция. Обърна специално внимание на съдържанието на чл.78 от Конвенцията за възможностите за резерви само по определени въпроси. Това се отнася до всички подписали страни на този международен договор.

 

 

Изключително впечатление направи заключителното изказване на митрополит Даниил, който защити авторитета на БПЦ и достойнството на българската държава в отговор на редица изказвания за българската позиция по Истанбулската конвенция. Той подчерта, че Православната църква е категорично против насилието под всякаква форма над жени и момичета, както и над всеки човек. Православната църква познава в детайли насилието, заявявайки, че най-голямото страдание и насилие извършвано над човек е разпъването на кръста на Господ Иисус Христос. Припомни, за насилието и страданието на БПЦ през 500 вековното османско владичество и тоталитарния режим, като примери, които показват, че БПЦ и Православната църква въобще знаят какво е насилие, защото са били потърпевши. Но също така БПЦ е отзивчива към страданието на хора, които търпят насилие: България е единствената държава, която през втората световна война спасява българските евреи от унищожение в лагерите на смъртта и съществен принос за това има БПЦ. Той каза, че православните църкви могат много да допринесат за борбата срещу насилие над жени, защото ако настоящият форум се запознава с редица законодателни инициативи и различни програми в тази насока, то Православната църква разполага с ефективните средства за борба с причината за всяко насилие, която е гнева и действието на страстите в човека. Той призова г-жа Юрова и представителите на европейските институции да се вслушват в гласа на Православните църквите по важни обществени въпроси и призова за обединени усилия на държавите, европейските институции и църквите за защита на жените от насилие.

 

Еврокомисар Вера Юрова благодари на митрополит Даниил и призна, че против Истанбулската конвенция са се изказали и католическата църква и много други църкви и че за в бъдеще църквите трябва да бъдат изслушани в обобществите дебати от дневния ред на европейското общество. Тя подчерта необходимостта да се предприемат конкретни мерки, за да се намали насилието срещу жените, а след това коментира и Истанбулската конвенция.

 

CROCEU излезе с обща декларация, в която се казва, че комитетът подкрепя и споделя становището и позицията на Светия Синод на БПЦ-БП и че терминът “социален пол” в ИК противоречи на социалната и правна реалност, както и на утвърдените нравствени норми.

 

Митрополит Даниил връчи поздравителен адрес на г-жа Юрова от името на Негово Светейшество Българския патриарх Неофит, в което той ѝ пожелава здраве, дълголетие и сили за работа по факторите, които обединяват европейското общество и зачитат националната и конституционна идентичност на държавите – членки на Европейския Съюз.

 

Източник:bg-patriarshia.bg

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

15 коментар/a

Султан Селим Явуз на 06.12.2018 в 20:08
Всякакви подобни инициативи имат за цел поставянето на фалшиви цели за обществената енергия, и манипулирането на съзнанието на хората. В случая се използва природно присъщата глупост на жените, внушавайки им че са жертви, нещо, което те винаги са склонни да твърдят и приемат много лесно, въобразявайки си, че изпълнението на Бого- и приридо вменените им задължения и отговорности са насилие от страна на мъжете. Още повече, че жените по начало са си безотговорни. Присъствието на папаза на тази конференция е половин съглашателство, защото да те вкарат в обсъждане на някаква идиотщина е вече съгласие, че проблем има. Например да влезеш в група за обсъждане, че морето е от кисело мляко и пр. Такива неща се отсичат от раз. Но на българите, по начало, късно им идва акълът, спасиха 50 000 евреи, за да им натякват после, че не са спасили още 11 000, които не е било възможно да спасят. Ако бяха дали 50 000, никой нямаше да им натяква нищо, както не натякват на естонците, унгарците, румънците, поляците, гърците, чехите, французите... Не напразно им е излезло име "терсене гяур", гяур употребявам без да влагам нищо лошо, просто немюсулманин. Те така те.
Нещо пак не е ясно на 07.12.2018 в 00:03
"...изпълнението на Бого- и приридо вменените им задължения и отговорности са..." това за природо- вменените задължения някак мога го разбера, но не става ясно според коя книга и къде в книгата Бог (наричай го Аллах ако искаш) е вменил задължения и отговорности на жените? Сега сериозно: аз мога да се сетя за св. Павел, че беше говорил нещо по този въпрос (въпреки, че не го казва точно така), но не си спомням Корана да дискутира тези въпроси ?
Султан Селим Явуз на 06.12.2018 в 20:08 на 07.12.2018 в 08:59
Браво!!!
Порфирий на 07.12.2018 в 09:01
Супер! БПЦ им наби канчетата в храма на либерастията и джендъризма!
шишков на 07.12.2018 в 10:05
Слава Богу, хора на мястото си! Излизане на християнството в настъпление е най-добра защита. Интересен факт е делът на избити и изселени християни в последните модерни войни. Демографията и социо-културната рамка в Европа са скрит геноцид спрямо бялото християнско население. Духовно председателство на България в ЕС е наш най-голям принос.
Почва се на 07.12.2018 в 10:13
Коткането на църквите, за да им служат на тях, на европейските структури в манипулирането на населението. Целта им е прозрачна и цинична! Нима това не са знаели, което ДОСТОЙНО са изложили нашите участници в този форум? Да ама мекичко: организаторите си дават ясна сметка, че някои свещенници едва ли ще имат възможност да видят блясъка на Западните градове и всичко свързано с тяхното пребиваване там. Работят европейците и резултати ще има, за да разгромят Православието. Дано нашите имат сили да устоят на тези прелъстявания!
Иван на 07.12.2018 в 15:26
Какви ги вършат БПЦ на повечето хора им е ясно незнам защо го играят тоя театър ,явно има някакъв келипир
Айде, айде! на 07.12.2018 в 15:30
"...за в бъдеще църквите трябва да бъдат изслушани в обобществите дебати от дневния ред на европейското общество." Май Юрова ще загуби поста си. Джендърите подопечни на масонските ложи почти бяха ликвидирали влиянието на църквата. Нищо че вече във всяка църква можем да видим изображение на всевиждащото масонско око, допускането на църквата в решаването на обществени въпроси ще изиграе лоша шега на джедърите. Има и свестни духовници. От моята клавиатура, право на десктопа Господен!
Леон Блум на 07.12.2018 в 17:22
Черната сотня в действие!
Бпц на 08.12.2018 в 04:27
по-добре да си защитава гейовете, че са и присъщи вътрешно. А в политиката да не се навира.
Eisblock на 08.12.2018 в 14:10
Добро представяне на БПЦ! Но нещата около измамната и подвеждаща "Истанбулска конвенция" са свързани със съвсем други цели и намерения, диаметрални спрямо пропагандното 'и пълно заглавие! Има си закони и тези закони са основани на равенство между ДВАТА пола за да ги опазват, защитават от всякакви посегателства и извършване на всякакви престъпления над тях. Въобразилите се за "другополови" попадат в общата графа за лица нуждаещи се също от защита. Стига те самите да не налагат, натрапват, изнудват и пр. нормалните хора да възприемат фантазиите им, с които действия те също стават обект за наказателните кодекси, Всякакви престъпни действия срещу всички хора следва да се преследват с най-голяма строгост (тук има поле за много работа), а при драстични и доказани на 100% случай, тези следва да бъдат квитирани дори със смъртно наказание. ... Нещо много важно: - Доказателството срещу богоборците налагащи въпросната "Конвенция" на всяка цена и как тя няма никаква стойност за тях, се крие в корелацията 'и с другите ДВА ПАКТА за МИГРАЦИЯТА и СПОРАЗУМЕНИЕТО НА ЕС с 28 ЗАПАДНО АФРИКАНСКИ ДЪРЖАВИ - също за миграцията от тях в Европа. Моят ВЪПРОС сега е: - Как някой партньори виждат прилагането на абсолютно противоположни "ценности": - "Истанбулската конвенция" и "Пактът за глобална миграция" и изменението в този за Бежанците (под мантията на ООН), едновременно? Та нали Пактовете изискват да се приемат в Европа море от брадати "майки", видни "професори", "доктори", "инженери", "учени и специалисти" - за облагодетелстване на закъсала Европа, докато за сега са пристигнали основно преобладаващо млади мъже с изразена "различности" от очакваното - в таланти и образования, възприемане на европейската действителност култура, бит и нрави, имащи масово животинско отношение (да не изреждам огромен списъка различия), най-вече(!) към жените?! Докато в същото време се налага със зъби и нокти онази "Конвенция", която била уж за защита на жените въобще?!? ... Уважаема Редакция, уважаеми читатели на "Гласове", само след два дена започва конференцията за приемане на двата Пакта и онова споразумение от 2 май 2018г. с Западно Африканските, в Мароко - Маракеш (10-11 декември 2018г). Можем ли да си представим последствията за Европа и в частност за България от прилагането и на трите вектора ("Бежанци", "Легална и нелегална миграция" и отделно - организирана "Миграция от Африка") обекти за приемане и над национална задължителност в изпълнението им? ... Не случайно г-н Бойко Борисов се върна от Мароко сериозно обезпокоен заради готовността на 10 милиона емигранти само от Африка (третият вектор) да влязат в Европа. Дано, ако някой от българска страна отиде в Маракеш, да не се излъже и да подпише някое от другите две неща: - Пакт №2 и Споразумението!!! ДАНО.
църквата няма място в нашите дела на 09.12.2018 в 00:50
ПЦ не е компетентна по нашите дела, не разбира от проблемите на насилието срещу жените и момичетата. Нима тези калимявки могат да вдянат нещо от тези сложни въпроси. По погледите им се чете безразличие и присмех, цялото отношение е повече от присмехулно. А женичките до тях са направо неуместни с тази буйна радост, която проблемите будят у тях. Те за нас жените не могат и не правят нищо. Църквата не е помогнала за нищо за жените в насилие, а и за децата в това положение. Точка. А решенийцето на т. н. Конституционен съд е изкуствено съшито, без правни аргументи, както чудовището на д-р Франкенщайн, само за да се размахва призрака на страха, злото и отмъщението. Нищо не разбирате, пълни игнорантни сте по човешките неща.
По принцип БПЦ помага само на себе си на 09.12.2018 в 15:01
Няма таква нещо при нея, като грижи за болни, бедни, за сираци, благотворителността е непозната дума. Като дойде демокрацията и докторското съсловие, че бяха най-големите седесари, изпопрекръсти всички държавни болници на светии. Както било на запад. Само дето на запад, тоест в ренесансова Европа болниците ги е строяла и поддържала Църквата. Оттам и възприетите и у нас понятия - медицинска сестра и не толкова разпространеното брат. Някога са били монаси. Имаше един свещеник, опитваше се да поддържа дом за сираци, само неприятности си имаше, имаше и още един май. Не заради БПЦ, а въпреки нея, просто защото са такива хора. Виж, скандали на сексуална тема колкото искаш.
църквата няма място в нашите дела на 09.12.2018 в 00:50; По принцип БПЦ помага само на себе си на 09.12.2018 в 15:01 на 09.12.2018 в 17:50
Вие се кланяте/ вероятно като един / на Потребителската болест, ние другите на вярата си. Нямаме общо освен в магазина. Затова и ценностите ни са различни, нашите почиват на хуманни основи и позитив, вашите на личното Его и доволство от изкуствено удоволствие чрез прекомерно потребление. А Иначе поздравления за Видиският митрополит и позицията на БПЦ. Правилно тук, колега го е казал, щом излизат от глухата защита е добре, ще се случат и другите неща, с които присламчилите се като вълци други течения на християнството / еватгелестите и протестантите/ зарибиха стадата в махалите.
И що дебелите брадати на 09.12.2018 в 19:06
Век и половина не влязоха в маалите? Щото няма келепир. Хубаво го е казал Ботев - православните скотове. Ти сериозно ли си въобразяваш, че Бог създал Вселената преди 14 милиарда години, с трилиони галактики, звезди и планети с разумен живот се съобразява с византийската версия на една от всички религии на планета в края на един от ръкавите на една от галактиките, населена с полуразумна форма на живот, произлязла от маймуната?

Напиши коментар