Днес Ананиев отваря прозореца на Овертон, след което веднъж отворена вратата на застрахователната дейност в здравеопазването, във времето през нея ще изтекат колосално количество средства, така както това се случва в САЩ. „Модел А“ и „Модел Б“ е чист камуфлаж – и двата варианта следват една цел и тя е средствата за здравеопазване да попаднат в ръцете на частни застрахователи. По същество това е модел, който работи в много малко страни по света, например в САЩ и е толкова комерсиален и скъп, че разходите там стигнаха до около 9 000 $ на глава от населението за една година, което е над два пъти повече от страни като Германия, Франция, Австрия, Канада, Обединеното кралство, Швейцария и други. Ето защо съм скептичен към успеха на това начинание - от него ще спечелят само застрахователите, а това ме кара да мисля, че сме свидетели на корпоративно-политически лобизъм прикрит зад уж добри бюджетни намерения. А ползите от придърпването и управлението на финансов ресурс в размер на 8–10 млрд. лв. годишно въобще няма да коментирам, това може да съобрази и всеки случайно попитан на улицата." Това казва в интервю за "Гласове" д-р Илко Семерджиев.

 

 

- Министерството на здравеопазването представи два варианта за реформа в здравното осигуряване. Единият предвижда демонополизация на Здравната каса и конкуренция между нея и застрахователите. При вторият задължителната здравна застраховка от 8 процента ще отива в НЗОК, а пациентите ще имат и задължителна застраховка към застраховател. Какво мислите за тези предложения?

 

- Първоначално министър Ананиев обяви, че ще представи „нов модел на здравна система“ и очакванията бяха, че ще видим цялостна картина. „Здравна система - предизвикателства и насоки за развитие“ – така беше озаглавена неговата презентация в НДК.

 

Вместо това получихме оферта за смяна на модела на финансиране от здравноосигурителен към застрахователен.

 

Вариантността назована като „Модел А“ и „Модел Б“ е чист камуфлаж – и двата варианта са етапи, които следват една цел и тя е средствата за здравеопазване да попаднат в ръцете на частни застрахователи. По същество това е модел, който работи в много малко страни по света, например в САЩ и е толкова комерсиален и скъп, че разходите там стигнаха до около 9 000 $ на глава от населението за една година, което е над два пъти повече от страни като Германия, Франция, Австрия, Канада, Обединеното кралство, Швейцария и други.

 

Само за сравнение, по данни на Евростат общите разходи за здравеопазване в България за 2016 г. са 7.746 млрд. лв. (3.715 млрд. лв. от тях са частни разходи, а 4.031 млрд. лв. са публични), което означава, че общо разходите за здравеопазване на един човек за една година у нас са в размер на 656 $ или над 13 пъти по-малко отколкото в САЩ.

 

Ето защо съм скептичен да предрека успех на такова начинание поне за хората и за здравните специалисти –

 

от него ще спечелят само застрахователите, а това ме кара да мисля, че сме свидетели на корпоративно-политически лобизъм прикрит зад уж добри бюджетни намерения.

 

Колкото до анонса, че се мисли цялостно за здравната система мога да кажа, че за нея в презентацията на министър Ананиев не чух почти нищо. Говореше се единствено за пари, а трябва да се знае, че парите в здравната система са като бензина в резервоара на колата – те са важна, но много малка част от здравеопазването като цяло.

 

- Министър Ананиев заяви, че доплащането за здраве ще бъде значително по-малко от сегашното след като се увеличи здравната осигуровка, защото това ще удари сивия сектор в здравеопазването. Съгласни ли сте с тази прогноза?

 

- Това твърдение е наивно. Сивият и черният сектори са криминални и не се удрят като им даваме повече пари, а с повече законност и ефективни наказания за нарушителите.

 

Той самият се самоопроверга декларирайки, че с допълнително събраните около 850 млн. лв. ще се увеличават цените на клиничните пътеки, което означава, че дори допълнителни услуги няма да получим срещу парите, които ще дадем допълнително.

 

При застрахователните модели, които работят на принципа на калкулация и управление на риска, застрахователната премия се определя от здравния статус на застрахования и ако НЗОК бъде пререгистрирана като застрахователна компания, както декларира Ананиев, един ден тя ще предяви основателна претенция да прави самостоятелни актюерски разчети въз основа на които да определя застрахователните премии. Това ще направят и другите застрахователи и бъдете уверени, че ще го постигнат, защото това е легитимната същност на застраховането.

 

Днес Ананиев отваря пред българската общественост един прозорец на Овертон, след което веднъж отворена вратата на застрахователната дейност в здравеопазването, във времето през нея ще изтекат колосално количество средства, така както това се случва в САЩ. Там няколко президенти в течение на години се опитваха да трансформират модела в осигурителен, но без особен успех, а сегашният президент на политическа основа с един замах отмени постигнатото, колкото и малко да беше то.

 

Прогнозите обаче показват, че от 17% от БВП, колкото в САЩ се разходват днес за здравеопазване, през 2030 г. те ще нарастнат до 29%, с което ще бъде застрашена икономиката. Това ще се случи и в България, ако минем към застрахователен модел, защото той не чака политиците да му регламентират приходите, а ги изсмуква сам от застрахованите, след което прехвърля към здравната система една сравнително малка част от всички събрани средства.

 

- Колко в края на краищата са доплащанията в системата на здравеопазването, които се дават под масата? Министерството на здравеопазването дава противоречива информация.

 

- Евростат дава за 2016 г. числото 3.715 млрд. лв. като частни разходи за здравеопазване, а министър Ананиев обяви, че половината от тях т.е. около 1.857 млрд. лв. са нерегламентирани. Надеждата дори само те да бъдат покрити с 12 лв. задължителна застраховка, чрез която пак по негови твърдения се събират около 864 млн. лв. е твърде пресилена. Аз бях много учуден, че бяха обявени някакви други числа влезли в презентацията на Ананиев през някакво социологическо проучване, а именно, че частните плащания са по 650 лв. годишно на човек за болнична помощ, за извънболнична помощ по 120 лв., за лекарства по 180 лв. и за рехабилитация по 300 лв., което сумарно прави 1 250 лв. на човек годишно. Така за 7 млн. човека сумата става 8.750 млрд. лв. годишно, което казано от бюджетар ми се струва не просто непрофесионално, а силно манипулативно.

 

Фактите са други и отново ще цитирам Евростат за 2016 г. – голямата част от частните разходи са за лекарства в размер на 2.759 млрд. лв., за извънболнична помощ са 525 млн. лв., за болнична помощ са 328 млн. лв. и 103 млн. лв. са други.

 

От тази структура на непубличните разходи се вижда, че всички изходни данни на Ананиев са невярни, което прави и предложенията му неадекватни – това ме кара да мисля, че ни вкарват в дебат, зад който не се крият легитимни цели, а частни интереси.

 

- Въпреки широките обсъждания на реформата не стана много ясно какво ще получат българите срещу по-високите осигурителни вноски.

 

- Напротив, стана ясно, че няма да получим допълнително нищо. Стана ясно, че отново ще бъде разбито универсалното покритие и достъп до здравни услуги (санкционирано преди 2 години от Конституционния съд), което ще бъде силно отстъпление от постигнатото до момента, колкото и то да се критикува в публичното пространство.

 

Всъщност, ако се осъществи намерението срещу събрани 500 000 граждани да се преотстъпи и задължителната 8% вноска, ще получим до 14 броя застрахователни компании, които ще изискват от здравната система няколко пъти повече административна работа по договарянето и управлението на договорите, отчетите, контрола, съдебните дела, отказите за плащане и въобще бюрокрацията, и бумащината в лечебните заведения ще нарастне неимоверно. Да не говорим за увеличаването на административните разходи и печалбите на застрахователите.

 

- Вие сте един от основателите на НЗОК. Защо преди 20 години не въведохте частните здравни каси. Грешка ли беше от днешна гледна точка?

 

- Тук ще си позволя да ви опонирам – още през 1998 г. със Закона за здравното осигуряване в Глава III – „Доброволно здравно осигуряване“ рекламентирахме частните здравни каси и до 2012 г. бяха създадени 21 частни доброволни здравни фонда, но всички те работеха на осигурителен и солидарен принцип – така те бяха потенциални конкуренти на НЗОК и днес, набрали капацитет, можеха да бъдат използвани за целта да има избор не само на лечебно заведение, но и на осигурител. През 2012 г. ГЕРБ  отмени раздел 2, 3, 4 и 5 oт Глава III на ЗЗО, а в раздел 1 прехвърли към Кодекса за застраховането дейността на доброволното здравно осигуряване, с което го превърна в застраховане. Сега Ананиев се готви да прехвърли и НЗОК към Кодекса за застраховането, с което окончателно ще се отдалечим от осигуряването вкл. и от практиките възприети в Европейския съюз. Така, че не само не сме допуснали грешка преди 20 години, а сме заложили стратегически възможности, които днес се зачертават окончателно в полза на лобистки и задкулисни цели.

 

- А не беше ли голяма грешка превръщането на болниците в търговски дружества?

 

- Това е друга мантра, която се използва манипулативно, за да се прикрият истинските цели на т.н. „реформа“. Лечебните заведения имат правна регистрация като търговски дружества и така са част от стопанския оборот на държавата, но нямат класическия търговски статут защото като предмет са ограничени само в сферата на лечебната дейност. Медицинската дейност е регламентирана от други нормативни актове – Закона за лечебните заведения, Закона за здравното осигуряване, Националния рамков договор, индивидуалните договори и много други

 

т.е. здравната икономика минава през правната рамка на търговските дружества, но медицинската дейност е изцяло нетърговски регулирана и то детайлно.

 

Алтернативата е статутът, който примерно има ВМА, но забележете, дълговете само на една болница, на ВМА, произтичащи от този неин статут, пред 2016 г. надминаха 220 млн. лв., а на останалите над 350 болници бяха в размер на 509 млн. лв. Във времето ВМА стовари дълга си на бюджета т.е. пак на нас – данъкоплатците докато другите болници си го изплащат сами.

 

Ако искате над 350 нови генератори на дълг в особено големи размери направете всички болници като ВМА.

 

Всъщност, регистрирането на лечебните заведения по ТЗ имаше за цел тяхната приватизация – през 2001 г., лично аз въведох в договорни отношения с НЗОК само 200 публични болници, а сега са над 350. Вместо част от тези болници (примерно 150) да се приватизират и съответно капитализират, със забраната за приватизация се създаде втора паралелна частна болнична мрежа и сега се чудим защо имаме най-много болници на глава от населението в Европа, както и защо парите не стигат за всички. Това обаче не е разговор пред широката публика, пред нея се поставят само популистки и демагогски тези, за да се прикриват истинските намерения на задкулисието в държавата.

 

- Възможен ли е сценарий при който случилото се с автомобилните застраховки на “Олимпик” да се повтори и със здравните?

 

-Със сигурност е възможен, защото застраховането е финансова услуга, която не е особено сложна за управление, докато в здравеопазването ситуацията е друга – имаме лечебно заведение, което оказва здравната услуга – трета страна извън застрахователя и застрахования, която трябва да бъде управлявана, контролирана, финансирана и това определено е извън възможностите на застрахователите. Здравеопазването е сложна дейност и който смята, че е въпрос единствено на повече пари се лъже дълбоко и му предстоят горчиви разочарования. И фалити. Злоупотребите тук не ги включвам даже.

 

- Министър Ананиев заяви, че се предвижда нов контролен орган, който ще събере финансовия и медицинския контрол.  Според него практиката показва, че ако няма интегриран контрол на системата, резултатите не са добри. Има ли нужда от това? Кое пречи на държавата и сега да упражнява ефективно функциите си?

 

- Това е самопризнание за негодност и е повод за оставки, а не за смяна на модели. Впрочем, Ананиев беше член на УС на НЗОК, когато през 2002 г. бяха закрити двата отдела за интегриран медицински и финансов контрол, бяха уволнени над 120 човека контрольори и сега е малко късно да реабилитира първоначалния дизайн на институцията. Сега е време да понесе отговорност за лошите си решения във времето, а не да ги замита под килима сакаш те и техните последствия не съществуват.

 

- Има съмнения, че от частните застрахователи ще се възползват големите партийни централи. Основателни ли са те и какъв е механизмът по който могат да се правят злоупотреби?

 

В днешната политическа действителност нямам съмнение, че прикрити партийни и синдикални застрахователи ще се ползват с политически протекции, след което някой ден ще осъмнем със задължителни застрахователни каси собственост на ГЕРБ, БСП и ДПС (само те могат да заведат 500 000 човека някъде почти под строй), при което на избори ще ходим с електронен здравен чип интегриран в личната карта, а обещанията за здравен бонус ще са част от непубличната предизборна кампания. И отказ няма да може да бъде правен безнаказано, след като те ще разполагат с цялата чувствителна до интимност здравна информация за всеки от нас дори и да няма бонус. А ползите от придърпването и управлението на финансов ресурс в размер на 8–10 млрд. лв. годишно въобще няма да коментирам, това може да съобрази и всеки случайно попитан на улицата.

 

 

-----------------

 

Д-р Илко Семерджиев е учредител на БЛС през 1989 г. и три мандата член на УС, два от които е зам.-председател. Бил е директор на столична поликлиника и столична болница, през 1999 г. създава НЗОК и e неин първи директор. Бил е заместник-министър на здравеопазването в три правителства и министър на здравеопазването в правителството на ОДС от 1999 до 2001 г. След политическия си мандат е учредител и в продължение на 10 години е ръководител на доброволен фонд за здравно осигуряване "ДОМ-Здраве" АД. През 2017 г. става служебен заместник министър-председател по социалните въпроси и министър на здравеопазването. Учредител и почетен председател е на Международен институт по здравеопазване и здравно осигуряване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

44 коментар/a

Питащ? на 03.10.2018 в 11:11
А как илко ще обясни явлението "директор на държавна болница-мултимилионер"?
Проф. Румен Гечев на 03.10.2018 в 11:37
Няма реформа в здравеопазването, има някакви наброски, нищо не е ясно - това го казаха специалистите в здравеопазването, застрахователите, от които се очакват допълнително пари. Ние обичаме написани текстове, къде е проектът за реформа в здравеопазването? Управляващите разтягат лакардии! Това заяви депутатът от БСП проф. Румен Гечев, който бе гост на предаването "Лице в лице" по БТВ. Той коментира намеренията на управляващите да внесат реформа в здравеопазването и отговора на БСП - да поиска вот на недоверие в сектора. А също и подновените протести на майките на деца с увреждания, заради липсата на реформи и неспазените обещания от страна на правителството и лично на премиера Бойко Борисов. "Парите за здравеопазване изтичат чрез корумпирани схеми за продажба на лекарства от държавните болници към частните болници. Не можем да чакаме управляващите столетия, докато те се наканят да правят реформи", каза проф. Гечев по повод забележка на водещата Цветанка Ризова. Тя отбеляза, че управляващите още не са готови цялостно с реформата в здравеопазването, а от БСП вече искат вот на недоверие по тази тема. "Цялата система на здравеопазването е абсолютна сбъркана и няма по-добър вариант от това да искаме вот на недоверие. Тези баламосвания - след месеци ще правят реформа, какво правиха досега, десет години управляваха?!", продължи Румен Гечев. В началото на разговора в студиото той отговори на въпроси, свързани с протеста на хората с увреждания пред парламента. "Няма такъв парламент в света - законите се правят на крак от ден за ден", посочи проф. Гечев и каза, че законопроектът е бил внесен и почти веднага след това - изтеглен. Таблиците на проектобюджета вече са готови, къде са парите за хората с увреждания, попита депутатът от БСП. И направи извода, че управляващите лъжат хората с увреждания. "Борисов каза, че ще даде на майките на деца с увреждания 150 млн. лв. Когато казва "добър ден", ние си поглеждаме часовника", продължи социалистът. И отново напомни, че разчетите за следващия бюджет вече са готови. "Управляващите правят счетоводни заблуждения, говорейки за 2 милиарда излишък. Те бавят плащанията към фирми, които са оказали услуги на държавата", обясни соцдепутатът. "Защо не кажат на хората, че са похарчили само 30 % от бюджета за инвестиции. Бавят плащанията. Едно говорят, друго мислят, трето правят", повтори той. Проф. Румен Гечев коментира и думите на министъра на земеделието Румен Порожанов, че ще се помолят на търговските вериги да не вдигат цената на хляба. "Министърът от управляващите може да отиде в "Александър Невски" да запали една свещ. Търговските вериги не са църкви, та да им се молиш", каза проф. Румен Гечев.
бананова страна на 03.10.2018 в 14:40
Държавните здравни каси в Германия са били няколко хиляди, сега са 100. Преди 10г. в Германия се харчи за здравеопазване 125 милиарда евро, сега харчат 250 милиарда евро. Ние сме 10 пъти по-малко от тях, и за същото качество и обхватност, значи са ни нужни 25 милиарда евро. Там работодателят плаща 7-8% процента сума от заплатата на работника, за здравната вноска на работникът си, почти толкова плаща и работника, към някоя държавна каса. Частната застраховка е доброволна и с точни суми.
Момчил на 03.10.2018 в 14:41
Лекарите докараха капитализмът отново. Даваш им образование, но усвоеното умение ги прави друга класа, нова буржоазия. Новата буржоазия, която има полза от възстановяване на капитализмът. Мао е казал, че това ся партийците. Но и Калоянчев казваше, че би бил богат като дениро, ако беше капитализъм. А сега пращим от робъртденировци, или преди 1944та от кларкгейбъловци. Но ситият на гладният не вярва, и си мисли че има умението да хваща Господ за шлшферът, дори и в джунглата, дори срещу цялата световна конкуренция, и плюе на баща си.
ДЕКОНСТРУКЦИЯ на 03.10.2018 в 14:43
Сидеров:Анжел Вагенщайн имаше на балконът на луксозният си апартамент, подготвени плакати за демократичните митинги.Живков:Извършихме вече работата по създаването на фирмите в областта и на промишлеността и на селското стопанство. Сега предстои фирмите да се изпълнят със съдържание. Какво може да бъде това съдържание? Само онова ... което се намира в западните фирми ... – нас напълно ни удовлетворява ... Предстои цялото здравеопазване да мине на акционерен принцип ... Ако не го задоволява лекаря или менюто в болницата – ще си доплати. ... Акционерната фирма ще обхване като ракови образования цялото общество. Хитлер: "Правителството няма да защитава интереса на германският народа, чрез икономика, организирана от държавата, а ще подкрепя частното предприемаество" 1980те, Живков праща Гечев, Кристалина и финансовият на Виденов, да учат антикомунизъм и пиночетска икономика - неолиберализъм в САЩ и Англия. Кирил Ананиев 1980те началник отдел на Главно управление „Държавни разходи“. Тоест работи с Живков. Заместник министър на финансите в правителствата на Иван Костов, Симеон Сакскобургготски, Сергей Станишев и Бойко Борисов. 2017та министър на финансите при Герджиков. Специализира в областта на финансирането на социално-културните разходи в УНСС, както и в областта на реформата в здравеопазването в Чикаго,
само за протокола на 03.10.2018 в 21:16
Относно сивата икономика в здравеопазването, това явление е най-значимо изразено в частните здравни заведения и по-специално в изцяло частната специализираща стоматологична помощ . Това е благодарение на дейността на тогавашния министър И.С. като по негово време е отменена всяка задължителна документалистика. Така няма никаква възможност НАП да ги следи. В нормалните страни само за стоматологичен преглед се попълват 4 /четири/ задължителни медицински документи. По негово време частните болници станаха търговски дружества с права да формират печалба. Можеха да бъдат пак по ТЗ търговския закон като юридически лица, но без стопанска цел.
ХХХ на 03.10.2018 в 21:24
Протокола ти е тотално сбъркан. Води се медицинска документация и то повече от преди реформата, отчитаме се на НЗОК, даваме фискален бон на пациента и всеки ден финализираме дневния оборот пред НАП. Това, че ти не си наясно означава само, че или си невежа или си злонамерен лъжец.
Да, какво да очакваме от държава на 04.10.2018 в 23:05
в която бивш зам. министър председател заявява: "Егати и държавата, щом аз съм зам. министър- председател", бивш министър на културата /дама/, коментира "музикалното" творчество на Златю Бояджиев, шефът на националната телевизия е завършил...медицина, бивш шеф на фонд "Земеделие" се оказва с фалшифицирана диплома, председателят на Парламента "праща" Пекин във Виетнам...Че защо пък непрактикувалият зъболекар Илко да не сътвори здравна реформа за чудо и приказ, нима ще бъде прецедент?
Истината е следната на 05.10.2018 в 05:17
Дай на кокошката свобода и гледай сеир. Кълват си черния дроб докато ги отнесе някой ястреб.
РАБОТНИК на 05.10.2018 в 12:19
Тезите на Семерджиев звучат доста логично, отколкото тези на мутрите. Ако моделът, предложен от доктора не работеше, беше неподходящ и пр. ,защо от 2000 г. (от времето на Кобурга) та до 2018 никой не го промени? По-скоро започнаха да се отварят прозорци и вратички за грабеж, отколкото да се развива. Но явно мантрата "Костовото правителство е виновно за всичко" продължава да работи. Герберите говорят само за пари -дали 150 млн. на болните деца, 100 млн. за това, 50 млн. за онова, а животът, организацията на обществото, просперитетът не се усеща от всички.
До работник на 05.10.2018 в 16:56
Моделът никой не го промени, просто защото на никого не му се занимава, а вече създаденото статукво устройва доста "заинтересовани"! Нали разбираш, че за да започне промяна, трябва да се създават и приемат нови закони, подзаконови актове, наредби и т.н. Лесно се руши, трудно се създава. "Геният" Илко със замах разруши детските консултативни кабинети, училищното здравеопазване, включително и стоматологичната дейност, която бе ЗАДЪЛЖИТЕЛНА И БЕЗПЛАТНА! Изчезнаха участъковите лекари, не от типа на героите на Арчибалд Кронин, а онези, които просто си познаваха хората и болежките им и ги лекуваха, без да се налага да ползват софтуери на вездесъщата Каса и да се превръщат в архивари тип "Душко Добродушков"!
GOTH на 05.10.2018 в 18:51
А кой измисли този така наречен солидарен модел, при който чиновници и милиционери не плащат?!
ХХХ на 05.10.2018 в 21:17
Царските слуги начело с Антония Фарма и Атанас Щерев го направиха такъв.
Божидар Тодоров на 16.06.2019 в 23:09
Това лице се отказа от членство в зъболекарския съюз и отиде към лекарите- селски амбиции! Лека му пръст на Божо!!!

Напиши коментар