Наскоро „Ню Йорк Таймс“ – един от най-авторитетните световни вестници, чиито издания (печатно и електронно) имат милиони читатели всеки ден, публикува нов „Комунистически манифест“, озаглавен „Светът е хаос. Нуждаем се от напълно автоматизиран луксозен комунизъм“ (1). Става дума за виждане как ще изглежда светът и накъде ще върви той от сега нататък. Това виждане е провъзгласено 170 години след предходния манифест – период, в който настъпи невиждан скок на технологиите и науката. Текстът, публикуван в „Ню Йорк Таймс“, е откъс от по-голямата работа на Арон Бастани „Автоматизиран луксозен комунизъм: Манифест“ (2).

Васил Проданов*

 

Според новия манифест това, че светът днес е в криза, вече се е превърнало в клише, но както се казва още в първия Манифест от 1848 г., именно кризата на определен етап от развитието на капитализма трябва да доведе света до ново общество. Кризата днес има много проявления – намаляващ икономически растеж, ниска производителност, падащо заплащане на труда на големи групи от хора, екологична криза, колапс на либералната демокрация. Това е свят, в който има стотици милиони бедни, а  неравенството расте по-ускорено от всякога преди това в историята. Но най-потискащото в сегашната криза, пише „Ню Йорк Таймс“, е липсата на колективно въображение за това, че светът може да бъде радикално променен и да се създаде нещо съвсем ново. Това ново става възможно благодарение на намаляващите разходи за  информацията и напредъка в технологиите. В момента те вече създават основите на колективно бъдеще на свобода и луксозен живот за всички.

 

Маркс смята, че комунизмът ще стане възможен на много високо равнище от развитието на това, което той нарича производителни сили, свързани преди всичко със средствата за производство. На първо място тук са технологиите, които могат да произвеждат огромно количество продукти, достатъчни да удовлетворят всички потребности на всички хора. Затова и светът в публикацията на „Ню Йорк Таймс“ е видян именно през призмата на очакванията от тези технологии. Те вече навлизат в стадий, който може да доведе не просто до удовлетворяване на потребностите на всички хора, но и до най-луксозен живот за всички – живот, характерен преди това само за висшите класи в обществото.

 

Автоматизацията, роботиката, машинното обучение, както предвиждат множество консултантски компании, Английската банка и дори Белият дом, съществено ще намалят потребността от работна сила, създавайки нарастваща технологична безработица. Но това изглежда проблем и опасност, ако работата се разглежда като нещо важно, а всъщност за голяма част от хората тя е бреме.

 

През XXI век новите технологии
ще ни освободят от бремето на труда

 

Технологичният напредък ще намалява стойността на стоките – на храните, здравеопазването, жилищата – към нищожни или нулеви стойности. Става възможно удовлетворяването на потребностите на всички в един свят, в който автоматизацията ще поема все по-голяма част от досегашния труд. Новите технологии могат да осигурят потребностите на всеки, а техните възможности са свързани с явления като редактиране на гените, синтетично месо, минно дело на астероиди.

 

Дава се за пример холандският професор Марк Пост, който в лабораторни условия вече е създал от животински клетки изкуствено месо, чрез което може в перспектива да се изхранва човечеството. След десетина години за всеки човек на планетата то вероятно ще бъде по-достъпно от най-евтиния продукт, правен на барбекю. Така ще могат да се произвеждат човешки храни с много по-малко ресурси, без убийства на животни и с много по-малко вредни газове в атмосферата. В манифеста се говори още за клетъчно земеделие и дори за това, че е произведено вече първото „молекулярно уиски“, което може да бъде общодостъпно.

 

Редактирането на гените ще революционизира медицинската практика, преобразувайки я от реактивна в прогнозна. Наследствените болести ще бъдат елиминирани. Технологиите ще позволят да се справим със здравните предизвикателства, свързани с нарастващото възрастно поколение на планетата, тъй като още през следващата 2020 г. в света ще има повече хора на възраст над 60 години, отколкото под 5 години.

 

Възобновяемата енергия, която благодарение на подобряваните технологии с огромна скорост намалява цената си, ще ни позволи да решим екологичната криза, отказвайки се от въглеводородните и замърсяващи природата горива. В момента вече е възможно да се развива минно дело на астероиди, което ще ни осигури не само повече енергия, но и повече желязо, злато, платина, никел и различни редки метали, избавяйки ни от недостига на ресурси.

 

Сегашното развитие на производителните сили дава възможност да  се преодолят засилващите се кризисни процеси на днешния капитализъм – технологична безработица, глобална бедност, климатични промени, увеличаващо се възрастно население, липса на ресурси. Капитализмът, както показва Маркс още в своя Манифест, създава нарастващо изобилие, но е неспособен да разпредели както трябва благата на това изобилие, тъй като в него всичко се произвежда само заради печалбата, заради възвръщаемостта на вложените средства. За да преодолеем това състояние, се казва в статията в „Ню Йорк Таймс“,

 

трябва да отидем отвъд капитализма

 

За много хора това може да изглежда неприемливо. За тях някой да каже, че капитализмът си отива или трябва да си отиде, е равнозначно на твърдение, че триъгълникът няма три страни или че законът за гравитацията вече не работи, макар ябълката да пада от дървото.

 

За да имаме обаче един по-добър свят, това е нужно. А в момента живеем във все по-хаотична и кризисна капиталистическа реалност. В нея развитието на технологиите и противоречията става с огромна скорост, подкопаваща реалностите, които довчера са изглеждали като естествено състояние на нещата.

 

За да го разберем обаче, ще е необходима нова политика – пише „Ню Йорк Таймс“ – Политика, при която технологичната промяна служи на хората, не на печалбата. При която имаме осезаеми следствия – бързо намаляване на водородните емисии, пълна автоматизация и обществено здравеопазване, които са предпочитани за всички и не може да се представят за фантазии. Тази политика, която изглежда утопична на хоризонта и всекидневна по приложението си, се нарича изцяло автоматизиран луксозен комунизъм. Звучи добре, нали?

 

„Звучи добре, нали“, казва „Ню Йорк Таймс“, вестникът със спечелени най-много награди „Пулицър“ в света – 127 досега.

 

В необичаен свят живеем. Нищо не е това, което е. У нас бившата комунистическа партия се отказа от идеята за комунизма, прие неолиберализирана версия на социалдемокрацията и не знам дали лидерите ѝ, дори с пистолет на слепоочието, биха се осмелили да кажат, че са за комунизъм. В същото време в най-богатата страна в света, в която капитализмът е развит в най-висока степен, най-авторитетният вестник публикува част от нов Комунистически манифест на ХХI век. А миналата година по случай 200-годишнината от рождението на Маркс,  чието име лидерите на нашите системни леви партии също не посмяват да споменат, същият „Ню Йорк Таймс“ публикува статия под заглавие „Честит рожден ден, Карл Маркс. Ти беше прав“.

 

За какво е прав Маркс, според „Ню Йорк Таймс“?

 

Според статията във вестника – за това, за което българските политици мълчат, а именно че „капитализмът е движен от дълбоко разделяща класова борба, в която управляващото класово малцинство присвоява принадения труд на класовото мнозинство от работническата класа като печалба“. Основната част от неговото интелектуално наследство е критиката на капитализма, безпощадната критика, без която не е възможна неговата промяна (3).

 

Какво става? В какъв свят живеем? Самият „Ню Йорк Таймс“ пише, че Карл Маркс „беше прав“ и „комунизъм“ „звучи добре“. А нашите антикомунисти още не са организирали протест пред американското посолство с искане вестникът да бъде закрит за „комунистическа пропаганда“. Не е късно да го направят. Но може би ще е добре, вместо да се борят с „комунизма“ у нас, където вече подпомогнаха създаването на периферен клептократски и компрадорски капитализъм, да отидат да правят това в Америка. Още повече, че Карл Маркс, за когото „Ню Йорк Таймс“ пише, че „беше прав“ в идеите си, смята,  че комунизмът ще се появи най-напред именно в най-развитата страна.

 

Тогава случайно ли е, че водещият вестник днес в най-развитата страна публикува нова версия на „Комунистически манифест“? Не значи ли това, че комунизмът в Америка е много по-вероятен, отколкото в България, където и никога не е идвал?

 

*Проф., д.ф.н., Васил Проданов – преподавател в УНСС. Главен секретар на Българското философско дружество (1978-1989). Директор на Института за философски науки(1988-1992) и на Института за философски изследвания към БАН(1995-2010 г.). Автор на стотици научни публикации, излезли в България, САЩ, Русия, Германия, Франция, Испания, Холандия, Полша и много други страни в света. Автор на 21 книги, сред които "Познание и ценности", "Биоетика", "Биосоциални ценности" и др.

 

Бележки:

 

(1) Bastani, Aaron. The World Is a Mess. We Need Fully Automated Luxury Communism, In: The New York Times, https://www.nytimes.com/2019/06/11/opinion/fully-automated-luxury-communism.html?fbclid=IwAR3Tvyt_-ql251fzLgXZ836wtCHCXsREFQo4nMYjRcjgj9HC8hu6LJ07bZs, 11.06.2019

(2) Bastani, Aaron. Automated Luxury Communism: A Manifesto, Verso, 2018

(3) Barker, Jason. Happy Birthday, Karl Marx. You Were Right!, In: The New York Times, https://www.nytimes.com/2018/04/30/opinion/karl-marx-at-200-influence.html, April 30, 2018

 

 

Източник: Клуб 24 май

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

19 коментар/a

Герасим Петрински на 24.06.2019 в 10:22
Аз съм стреснат. Ню Йорк Таймс? И няма нито едно споменаване на хората в неравностойно положение, черните хора, жълтите хора, бисексуалните, хомосексуалните, трансджендърните, лъмбърсексуалните, и дори на сапиосексуалните гийкове с нърдовски очила? Нищо за опазването на природата? Май отново ще започна да чета този вестник.
Боже, боже! на 24.06.2019 в 10:43
Боже, докъде я докарахме, виден мракобес-комунист, да ни убеждава, че истинският комунизъм идва от САЩ и то от основния рупор на клана Клинтън и Сорос....
Да ама не на 24.06.2019 в 11:03
Капиталистите,в предизвикани от тях войни,ще избият ненужните гладни,чрез технологиите ще намалят раждаемостта сред тях, и не че новите технологични храни няма да ги нахранят, но о о като не работят,кой ще им плаща за да могат да ги купуват и що ще стане с печалбите им ??? Т.е. ще реализират теорията на Малтус и вече май го правят по лека,лека.
Арон Бастани е преписвал от на 24.06.2019 в 11:08
Леон Троцки и Станислав Лем. Идеята на др. Троцки (бе не е точно негова, но нейсе) за нов световен ред е реализирана в Русия, макар и за кратко, и се нарича "военен комунизъм". Доразвита e ad absurdum от Станислав Лем в антиутопията "Конгрес по футурология". Само че реалността вече изпреварва фантастиката - достатъчно е да се съобщи на стадото, че това е модно, престижно и недостъпно за простите хора, и стадото радостно се съгласява на каршеринг, коуъркинг, коливинг и прочие прелести, без боя и разстрелите от военния комунизъм и без въздействието на химикалите от "Конгрес по футурология". Впрочем, американската държавна "Радио Свобода" усърдно подкрепя новоизлюпените в Русия невръстни комунисти, чиито идеи удивително съвпадат с идеите на др. Троцки.
Боже, боже! на 24.06.2019 в 10:43 на 24.06.2019 в 11:19
Гепи: https://steemit.com/meme/@rogueintel/wall-street-financiers-and-carl-marx Някога да сте си задавали въпроса защо аристокрацията е трябвало да бъде унищожена и кой я е заместил? А някога да сте си задавали въпроса защо буржоазията е трябвало да бъде унищожена и кой я е заместил? В Унгария, Бавария и Русия, да речем.
Ха ха на 24.06.2019 в 11:25
Жидомасоните отново се опитват да пробутат на света налудните си теории. Но вече няма кой да им се хване.
Капитан Кук на 24.06.2019 в 12:12
Никога не може да бъде достигнато достатъчно "луксозно ниво", защото винаги ще има "още по-луксозно ниво". Днешният безработен с неговите социални помощи е на много по-"луксозно ниво" от средновековния крепостен селянин - но пак се чувства нещастен. Ако пък се постигне нивото всички да се чувстват "щастливи" (да предположим хипотетично, че е възможно), това означава само едно: че светът ще се превърне в една голяма кочина от доволни свине с малка групичка надзираващи ги свинари.
jjj на 24.06.2019 в 12:37
Значи нюйорк таймс е станал жълт вестник? И за кое е прав маркс - за диктатурата на пролетариата?! Ми то бачкаторите са на изчезване като класа мисионер на комунизма, значи щуротиите на евреина маркс нямат връзка с реалността, а тоз нов пророк май опитва да дигне тиража на вестничето понеже пресата е в упадък , с прокламиране на ексцесивни теории, дрънканици от типа гласна кокошка просо сънува.
портфолиото как е, набъбва ли? на 24.06.2019 в 12:41
Как изкукват хората с възрастта... Преди сума ти години синът му переше парите на Първанов, Петков и Михов, явно добре се справяше, та го направиха шеф на АБВ. Ама там явно не се справи, сега се скатава, разбирай пак пере пари. Ей от такива да слушаш за комунизъм... дето са станали богати с парите на Партията и на ДС, с десетилетия са заемали постове дето уж са за служба на народа, пък то осребряване по лична сметка и кариерен скок баш на върха на олигархията.
Манифест от 1848 г на 24.06.2019 в 16:04
Маркс: Консервативният, или буржоазният, социализъм Известна част от буржоазията желае да излекува социалните недъзи, за да осигури съществуването на буржоазното общество. Тук спадат икономисти, филантропи, хуманисти, дейци за подобряване положението на трудещите се класи, организатори на благотворителността, членове на дружествата за закрила на животните, основатели на въздържателни дружества, всевъзможни реформатори на дребно. Този буржоазен социализъм е разработен дори в цели системи. Като пример ще приведем „Философия на нищетата“ от Прудон. Буржоата социалисти искат да запазят условията на живот на съвременното общество, но без борбите и опасностите, които неизбежно произтичат от тях. Те искат да запазят съществуващото общество, но без онези елементи, които го революционизират и разлагат. Те искат да има буржоазия без пролетариат. Буржоазията си представя света, в който тя господства, естествено, като най-добрия свят. Буржоазният социализъм разработва тая утешителна представа в повече или по-малко цялостна система. Като призовава пролетариата да осъществи неговата система и да влезе в новия Ерусалим, той всъщност иска само пролетариатът да си остане в сегашното общество, но да се откаже от своята враждебна представа за това общество. Друга, по-малко системна, но по-практическа форма на този социализъм се стремеше да отвърне работническата класа от всяко революционно движение, като доказваше, че полезно за нея може да бъде не едно или друго политическо преобразование, а само изменението на материалните условия на живот, на икономическите отношения. Но под изменение на материалните условия на живот този социализъм съвсем не разбира премахване на буржоазните производствени отношения, което е възможно само по революционен път, а административни подобрения, които се извършват върху почвата на тези производствени отношения, значи с нищо не изменят отношенията между капитал и наемен труд, а в най-добрия случай само намаляват за буржоазията разходите по нейното господство и опростяват нейното държавно стопанство. Своя най-подходящ израз буржоазният социализъм намира едва когато се превръща в чисто ораторска фраза. Свободна търговия! — в интерес на работническата класа; покровителствени мита! — в интерес на работническата класа; затвори с отделни килии! — в интерес на работническата класа: това е последната, единствената сериозно казана дума на буржоазния социализъм. Социализмът на буржоазията се състои именно в твърдението, че буржоата са буржоа — в интереса на работническата класа. https://chitanka.info/text/26841/17
Константин Николов на 24.06.2019 в 18:20
Липсата на чувство за хумор рядко е градивно качество, но тук е довело до раждането на цяла статия!
observer на 24.06.2019 в 19:54
Маркс си живее на гърба на експлоатирания от Енгелс пролетариат, ползва се от услугите на слугиня във сички аспекти, както се полага на средновековен господар, а на стари години играе на борсата. Ленин, Троцки е втора цигулка, въвежда военния комунизъм, наречен военен, за да не хвърля позорно петно на истинския, който съществува само в книгите и решенията на конгресите, та въпросният комунизъм е вариант на познатия от историята феодализъм, естествено провалил се за около година време, когато с гения си Ленин схваща очевидния факт, когато принудиш народът да ти работи срещу нищо, катастрофата е неизбежна. Това е и последният реален опит за въвеждане на тази измислена от хора без социална отговорност и човешки морал доктрина, да игнорираме азиатския експеримент на Пол Пот. Реалността след Ленин (и Троцки, както и другите “говоруни”) е държавен капитализъм с централизирано бюрократично управление. В Америка не са я сърбали тази попара, затова се появява и този текст.
Криво седи, право съди на 24.06.2019 в 20:25
Криво-право, и Ню Йорк Таймс, "пика на топа на бим-бам стенгата на грот мачтата" на световния капитализъм и гуруто на съвременните деРмократи и "остальная сволоч", най-сетне разбра, че това за което до скоро апелираше се оказа едно -айно, а борещите се, по света и специално в наше село, за нея са били _айнари и са си останали _айнарите на деРмокрацията! По-добре късно, но си признава, а алйото, сините малоумия от началото й, в селото ни, вече са квалифицирани от Ню Йорка за пълни "louts and liars", с признанието си за Маркс - "Ти беше прав!
ИМПЕРИАЛИЗМЪТ ЛИ на 24.06.2019 в 21:14
В Облачният Атлас се казва какъв ще е животът. То и в Библията го пише. ОТКРОВЕНИЕТО! В чип в тялото ще е кредитна карта, кредитно досие, кредитен актив. 666 унции кредит по рождение. Свърши ли кредит, евтаназия.
2076: Светът ще приема комунизма. на 24.06.2019 в 21:32
Ето някои от предсказанията на Ванга за години напред: 2018: Китай ще стане новата Велика сила. 2023: В орбитата на Земята ще има лека промяна. 2025: В Европа ще се разразят сериозни проблеми в демократичен план. 2028: Ще бъде открит нов начин за добив на енергия. Гладър постепенно ще стане най-големия проблем на човечеството. 2033: Глобалното затопляне ще окаже влияние върху ледовете и моретата ще увеличат драстично нивата си. 2043: Икономиката в световен мащаб ще се подобри. Meждувременно мюсулмани ще управляват Европа. 2046: Всеки човешки орган ще може да бъде произвеждан масово. Замяната на стари органи с нови ще стане тенденция в медицината. 2076: Светът ще приема комунизма. 2084: Климатът върви към рестарт. 2088: Ще се роди нова зараза - хората ще остаряват за секунди. 2097: Ще бъде открит лек на тази нова "чума". 2010: Човекът ще създаде изкуствено слънце, което ще огрее тъмната страна на Земята. 2299: Във Франция партизанско движение ще се изправи срещу Исляма. 2302: Законите и тайните на вселената ще бъдат разкрити. 2304: Тайните на Луната ще бъдат разгадани. 2341: Нещо ужасно от различно пространство ще заплашва Земята. 2354: Инцидент с изкуственото слънце ще доведе до страшна суша на Земята. 2371: Ще настъпи големият глад. 2378: Започва голямата разруха. 2480: Земята потъва в мрак. 3005: Война на Марс. Планетите променят орбитите си. 3797: Всичко на Земята умира, но хората са в състояние да започнат нов живот в нова соларна система. 3803: Нова планета е e слабо населена. Контактите между хората са редки. 3805: Започва война между хората за ресурси. Половината от тях умират. 3815: Войната приключва. 3854: Хората живеят като зверове 3871: Нов пророк започва да учи хората на ценности и религия. 3874: Този пророк им помога да се развият и е създадена нова църква. 3878: Църквата учи хората на нова наука. 4302: Науката се развива силно и изследва всичко около болестите и заразите. 4304: Открит е начин за справяне с всички зарази. 4308: Преди следващата мутация, човекът използва 32% от своя мозък. 4509: Човекът най-накрая достига най-високото ниво на развитие и осъществява връзка с Господ. 4599: Човечеството става безсмъртно. 5076: Лимитът на Вселената е достигнат. Никой не знае какво следва. 5078: Границите на Вселена не издържат 5079: КРАЯТ НА СВЕТА.

Напиши коментар