Детската самота се превръща в нов социален проблем. Това е един от изводите в проекта на Национална стратегия за детето 2019 -2030 година, публикуван за обществено обсъждане. Този феномен се дължи преди всичко на трудовата миграция на родителите. Трансформациите в традиционните семейни отношения ограничават възможностите за нейното компенсиране, смятат авторите на стратегията.
Детската самота се превръща в нов социален проблем за България

 

 

Проблем остава детската бедност

 

Проблем остава и детската бедност, която според стратегията е с най-високите стойности през изминалите години. По данни на НСИ като бедни преди социалните трансфери се определят 37,9 на сто от децата от 0 до 17-годишна възраст, а почти половината от българските деца живеят в риск от бедност или социално изключване.

 

През изминалите години продължава негативната тенденция на детското благосъстояние. В стратегията се отчита, че "сивата икономика" "изяжда" парите за подкрепа на децата.

 

Проблемите на българското дете се задълбочават и заради нарастващия дял на самотните родители, трансформацията в модела на съвременното българско семейство. В стратегията е заложено стимулиране на проактивната роля на бащите в отглеждането на децата чрез организиране на обществени кампании за споделено родителство, както и навлизане на повече мъже в помагащите професии.

 

Нужен е нов Закон за детето и семейството

 

В проекта на стратегията се отбелязва, че от основно значение е създаването и приемането на нов Закон за детето и семейството. Разработването и приемането на Закон за детето и семейството вероятно ще стане още тази година, защото вече беше обявено като приоритет от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков.

 

Предвижда се да бъдат приети и национални стандарти за ранно детско развитие, както и тяхното въвеждане във всички услуги за деца в ранна възраст. Въвеждането на стандарти за качество на грижите в детските ясли и предучилищното образование в съответствие с Европейската рамка за качество за услугите за образование и грижи в ранна детска възраст, е заложено още в проекта на документ.

 

Предстои актуализация на списъка на детските болести, за които НЗОК ще плаща лекарствата

 

Ще има актуализация на списъка на заболяванията на деца, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, както и на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, заплащани от НЗОК .

 

Отпадане на регулативните механизми на НЗОК за прегледи и изследвания на деца и разширяване на списъка на лекарствените продукти и консумативи за деца за домашно лечение, както и на медицинските изделия, заплащани от НЗОК, е заложено още в проекта на документ.

 

Предвижда се да се подобрят уменията на медицинските специалисти от доболничната медицинска помощ за ранно разпознаване на прояви на депресия и тревожност при бременните и родилките и предоставяне на психологическа подкрепа за нуждаещите се жени. Предлагат се и нормативни промени за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени бременни жени с цел разширяване на достъпа до здравни грижи и проследяване на бременността.

 

Стратегията предвижда актуализация на медицинските стандарти по педиатрия, неонатология и обща медицина. Целта е въвеждане на по-конкретни механизми за разпознаване на затруднения в развитието на децата, както и приемане на насоки за работата на специалистите в здравните заведения, базирани на научни доказателства.

 

Предвижда се да се подобрят уменията на медицинските специалисти от доболничната медицинска помощ за ранно разпознаване на прояви на депресия и тревожност при бременните и родилките и предоставяне на психологическа подкрепа за нуждаещите се жени.

 

Ще има и патронажна грижа с национален обхват за всички деца до 3-годишна възраст.

 

Към 2030 година трябва да са постигнати средните показатели на ЕС за медицински персонал, достъп до педиатрична грижа, стоматологична грижа, имунизации, болнично лечение и намаляване на детската смъртност.

 

Ще се въведе пълна и изрична забрана за телесно наказание над деца

 

В проекта на стратегия се предвижда и цялостна реформа в областта на правосъдието за деца и създаване на система за детско правосъдие, ориентирана към правата на децата. Въвеждане на пълна и изрична забрана за телесно наказание над деца, криминализиране на домашното насилие и въвеждане на ефективна работеща система за превенция, наблюдение и изпълнение на тези забрани, е заложено като цел на стратегията. Ще бъде въведена забрана за задържането и лишаването от свобода на деца под 14-годишна възраст.

 

Предвидено е и ратифициране на Трети факултативен протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето.

 

Основният източник за финансиране на дейностите за изпълнение на Стратегията се очаква да бъдат държавният бюджет и общинските бюджети. Ще се търсят и допълнителни източници на финансиране по линия на Оперативните програми, финансирани от Европейския съюз, и от бизнеса.

 

В Пътната карта към Стратегията ще има прогноза за необходимите инвестиции през целия период на изпълнение на документа.

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

6 коментар/a

Детската самота се превръща в нов социален проблем за България на 11.01.2019 в 15:37
Традиционното патриархално семейство е подложено на истанбулски, ювенално-юстиционен, държавно институционален и икономичесли терор! Първо либертианските бесове стигматизираха фигурата на бащата като духовен патриарх, след туй бе обругано семейството, лека-полека доде реда и на майката... Та в този ред на мисли, който сее ветрове ще жъне бури и за да завършим в модерния към момента позитивно-оптимистичен тон: И по-зле ще става!
Helleborus на 11.01.2019 в 15:48
Наистина ни управляват едни марионетки преписвачи, които не мислят с главите си и нямат такова намерение да мислят, независимо дали се наричат патриоти или нещо друго. Проблемите на децата са предимно резултат от тази псевдолиберална политика, от която те не се отказват. Която се стреми да дискредитира и направо отмени семейната среда и да наложи институционализиране на децата. Нали точно те насърчават майката да работи, нали точно те задължават децата да постъпят в институция на 4, нали точно те насърчаваха трудовата миграция, която включваше изоставяне на децата на баби, ясли и градини, приемна грижа. Това би трябвало да бъде криминализирано, родител да изостави детето си в друга държава само, колко деца пострадаха така. Прословутата интеграция и социализация е всъщност тежка изолация на децата. Тия деца никога не се докосват до общуване със зрял и мъдър човек, който да ги наставлява, от 3-4 годишни те общуват само с други 3-4 годишни, също толкова млади и зелени и си слушат безумните глупости едно друго. Дете преминало през тази „социализация“ почти не може и не желае да разговаря с никой друг, освен с приятелчето си от класа, с което се чувства свободно да си дрънка каквото му мине през ума, то не се интересува дори от други деца, които са от другия клас или малко по-големи или по-малки, да не говорим от родители или роднини, които в неговите очи са от друга вселена, направо динозаври. Ние потапяме децата в една низша субкултура, в която те не се напрягат да опознават света, не се сблъскват с неговите високи достижения, защото им е най-лесно да си останат ненаучени и необгрижени, в компанията на други нещастни деца като себе си. Правени са експерименти с животни, отделянето на малките от родителите в първия етап на живота им ги прави объркани, дезориентирани и неспособни на оцеляване и това никога не се компенсира. И вместо държавата да каже, извинявайте майки, вие сте нужни преди всичко на своите деца, ние сме сгрешили, работата и кариерата не е по-важна от детето, държавата се бута още повече да ги измества с нови правомощия на социалните. И къде по света в напредналите държави децата са спокойни и щастливи, кои социални постигнаха това, докога хората ще вярват в тези измами на политиката, че тя ще се погрижи. Къде са консерваторите, които разискват от сума време за християнски ценности, какво разбират те от християнски ценности? Първата християнска ценност е троицата, баща майка и дете, единението на семейството, вътрешния му пълноценен живот, чрез който детето бива защитено и обгърнато с любов, с мъдрост. Ако семействата не се върнат в живота на децата си, последните не само ще бъдат самотни, но те ще свикнат с тази порочна действителност, че детето трябва да живее в институция, защото мама и тати искат да си живеят живота и още по-страшното, че институцията е по-добра в грижите за деца!!! И с всяко следващо поколение статистиката ще дава все по-ужасяващи данни за насилие и и за голямата мъка на децата, понеже невинните винаги стават първите жертви на жестокостта в света. Но тежко и горко на който съдейства умишлено и целенасочено за разрива в семейството. Преписването на чужди директиви и послушанието на чужди образователни лобита няма да бъде оправдание, дами и господа.
"Традиционното патриархално семейство е подложено на истанбулски, ювенално-юстиционен, държавно институционален и икономичесли терор!" на 11.01.2019 в 15:59
Нормално! Изброените по-горе политики се налагат от съвременните еничари и най-вече еничарки, продукт на социално-инженерните академии отвъд Атлантика. Почти всички впрочем от тях освен, че са под стриктното наблюдение на козяшките комисари са и без семейства, май?!
"Дете преминало през тази „социализация“ почти не може и не желае да разговаря с никой друг, освен с приятелчето си от класа, с което се чувства свободно да си дрънка каквото му мине през ума..." на 11.01.2019 в 16:07
Ммм, да, но джендър-еничарките не са се докосвали до Повелителят на мухите, камо ли да са я чели!
Anders Behring Breivik на 11.01.2019 в 16:15
"И къде по света в напредналите държави децата са спокойни и щастливи, кои социални постигнаха това, докога хората ще вярват в тези измами на политиката, че тя ще се погрижи." - E, как къде!? При нас в Норвегия!!!
Helleborus на 11.01.2019 в 15:48 на 11.01.2019 в 16:18
Превъзходно, както винаги!!!

Напиши коментар