Създаване на мобилни центрове за разследване в рамките на Националната следствена служба е една от мерките, предвидени за повишаване на ефективността на следствието.
Създават мобилни центрове за разследване?

Това стана ясно днес по време на встъпването в длъжност на Евгени Диков, заместник на главния прокурор по разследването и директор на националното следствие. В обръщението към новоизбрания си заместник главният прокурор Сотир Цацаров заяви, че Националната следствена служба има бъдеще и прокуратурата ще окаже необходимата материална, организационна и техническа помощ за обезпечаване на работата на следователите.

„Ще се увеличат правомощията на следствените отдели по места, ще се засилят организационните връзки между центъра и отделните звена, както и ще се въведат ясни процесуални механизми за натовареността на следствието", посочи още главният прокурор.

Според него е необходимо оптимизиране на щатния състав, подобряване на материално-техническата база и реални действия, а не методически указания или законодателни промени. „Националното следствие не е в ликвидация, а е служба, която ще възвърне авторитета си", посочи пред колегите си Евгени Диков.

Персоналният състав на НСлС ще бъде определен след структурен анализ, каза още директорът на следствието. „Надявам се в бъдеще 2400 юристи от 9-те Юридически факултета в страната да изберат професията „следовател" за свое поприще", заяви Румен Георгиев, член на Висшия съдебен съвет.

„Липсата на достатъчна натовареност може да се промени само със силната воля на ръководството на службата, а в лицето на г-н Диков следствието има ръководител, който ще следи за спазване на законността и подобряване на активността“, посочи още Румен Георгиев

 

Още от категорията

Напиши коментар