Коментар на Антикорупционен фонд (АКФ) за решенията на КПКОНПИ за прекратяване на проверките по казуса с евтините имоти на висши чиновници и депутати: Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) днес реши да прекрати производствата за конфликт на интереси по сигнали на медии и неправителствени организации (включително АКФ). Проверката завърши с липса на установяване на конфликти на интереси. Налице е “устойчива” практика на формални и незадълбочени проверки, които в случая отново засилват подозренията в политическа зависимост на този независим, но избиран от парламента (тоест от управляващото мнозинство) антикорупционен орган.

 

 

 Цветан Цветанов и Пламен Георгиев

 

 След анализ на решенията, правният екип на АКФ установи редица пропуски, а именно:

 

  • При извършената проверка изцяло липсва проверка на хипотезата за облагодетелстване, т.е. няма експертиза на пазарните цени на заменените или придобити имоти. Припомняме, че в различните казуси бяха установени разминавания между цените на придобиване и пазарните цени (цитирани от самия търговски отдел на фирмата-продавач) в рамките на 300-350%. 

 

  • КПКОНПИ обследва Цветан Цветанов единствено във функцията му на народен представител, но не и на председател на парламентарна група и заместник-председател на политическа партия с управленски мандат. Това показва или формалистичен подход, или сериозен пропуск в съответните закони. 

 

  • Прави впечатление подходът на КПКОНПИ към публикуваните факти – Комисията не ги разглежда в тяхната цялост и взаимовръзка, а поотделно, така че да обоснове липсата на свързаност и липсата на частен интерес. Комисията започва „от частното към общото“, като разглежда случая със строителството на небостъргача „Златен век“ като единствената хипотеза, която би могла да обоснове свързаност, зависимост и частен интерес на заемащите публична длъжност лица. А в действителност тази хипотеза е само една от възможните причини, лицата заемащи висши публични длъжности да са получили толкова преференциални цени. т.е. Комисията е следвало да тръгне от условията по сделките, които предпоставят зависимости и обслужване на частни интереси и които биха могли да се реализират по различни начини.

 

  • Във всички решения комисията е установила „липса на частен интерес“, като най-подробно това е направено в решението, касаещо Цветан Цветанов. Комисията заключава, че не е налице свързаност, по смисъла на ЗПКОНПИ между г-н Цветанов и Артекс Инженеринг, както и между Цветанов и физическите лица – съдружници в Артекс. Липсата на свързаност, според КПКОНПИ означава и липса на частен интерес, който следва да е налице за да съществува конфликт на интереси. Според КПКОНПИ няма и влияние на Цветанов върху други органи и лица, защото няма установени отношения на субординация и йерархична подчиненост. Тези изводи на КПКОНПИ са странни, предвид легалната дефиниция на една от хипотезите на свързаност – свързани лица са: физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност (пар. 1 т. 15 от ДР на ЗПКОНПИ). Очевидно КПКОНПИ не счита, че заплащането на цени на недвижими имоти, в размер няколко пъти под пазарните е обстоятелство, което поставя купувача по такава сделка в такава зависимост, пораждаща основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност. 

 

  • Във всичките решения не е коментиран произходът на средствата на лицата, като за да за установи този произход, Комисията се е позовала единствено на обяснения на самите лица, заемащи висши публични длъжности. От решенията не се установява, КПКОНПИ да е верифицирала източниците на доходи за покупка на имотите. 

 

  • В повечето от решенията изобщо не е коментирана цената по сделките, която е значително под пазарната, а в някои случаи и под данъчната оценка. Не е коментиран и начина на заплащане на цената по сделките и не е проверено дали и как е заплатена цената. Единственият случай, в който КПКОНПИ все пак коментира цена е случая на Цецка Цечева. В решението е цитиран представен пред КПКОНПИ Предварителен договор, според който продажбата била „на зелено“ и до „груб строеж“, което според КПКОНПИ обосновавало по-ниската цена. От цитираните извадки от този договор, обаче става ясно, че посочената в нотариалния акт цена от 600 евро/кв.м. не е до „груб строеж“ – Акт 14, а е до Акт 15 т.е. до завършване на строителството, като допълнителна цена е предвидена за довършителни работи след съставяне на Акт 15. С Акт 15 се установява годността за приемане на строежа от Приемателна комисия към ДНСК. След проверка на място и проверка на документацията се издава Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Строителни работи, отнасящи се до годността за приемане на строежа след Акт 15 няма.

 

  • На практика комисията фактологически установява, че има поправка в ЗУТ с благоприятни клаузи в полза на фирмата-строител (т.нар. поправка “Артекс”) но не намира проблем в това, че народен представител е гласувал положително по нея, тъй като според КПКОНПИ липсва “частен интерес”, който пък се определя от липсата на свързаност между обследваните лицата, от една страна, и собствеността и управлението на фирмата-продавач, от друга.

 

Напомняме и, че доскоро намиращият се в отпуск председател на КПКОНПИ зависи изцяло от същото парламентарно мнозинство за своето оставане на поста, поради което за нас остава сериозно съмнение за взаимни услуги между тези институции, в ущърб на идеята за независимост, справедливост и успешна борба с корупционните практики по върховете на властта. 

 

Оставаме в очакване на становището на Националната агенция по приходите относно съмненията за укриване на доходи и данъци, за което сме я сезирали и за което са образувани проверки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

Ние и аз

Ние и аз

Ние се скъсваме да се противопоставяме един на друг, партийно и извънп...
Търсачи на...ниша

Търсачи на...ниша

Замисляли ли сте за за приятелите си – кои са, какви са, откога са...П...

22 коментар/a

АКФ, тая неправителствена организация на 25.06.2019 в 15:19
се финансира изцяло от Държавния департамент. С идването на новия посланик Боко ще се намери в небрано лозе.
Още ли някой твърди, че сме правова държава? на 25.06.2019 в 18:45
За да има една сграда законен статут са необходими следните неща: одобрени строителни книжа, издадено строително разрешение, протокол за строителна линия, протокол за установяване на годността за ползване на строежа или разрешение за ползване (въвеждане в експлоатация). Без одобрени строителни книжа на практика никакви издадени в последствие документи нямат техническа и правна стойност и са невалидни. Няма как в строителните книжа да не съществуват обекти, за които в последствие да се твърди, че са със законен статут. Покривът, фасадата, основите, сградната конструкция, общите части: стълбища, коридори, асансьори, абонатна станция и вертикалните щрангове на сградните инсталации са обща собственост на всички съсобственици в сградата. Всеки притежава процент от тези общи части, съответстващ на записания в Нотариалния му акт процент на съсобственост. Никой няма право да извършва промени, да обсебва, достроява, пристроява или надстроява тези общи части, без изричното съгласие на всички (100%) останали съсобственици в сградата. Горните промени променят процента на съсобственост и ако бъдат извършени по съответният ред и с необходимите разрешителни, следва тази промяна да се отрази в Нотариалните актове на всички, след съответно преизчисляване на процента на съсобственост. Незаконните строежи вече не могат да бъдат узаконявани, а следва единствено - премахване за сметка на нарушителя и функционално възстановяване на целостта на покрива със задължително осигуряване на свободен достъп от стълбищната клетка (за пожарна безопасност и ремонти). Пацо "терасата" (без извинение) би трябвало да ги знае тези елементарни неща, предвид дейността с която се е захванал. Та питам се аз, как разследва той други хора, като няма грам грамотност в тая материя ??? Защото той твърди, че не знаел, че това застрояване е незаконно. Така фактически признава своята тотална некомпетентност. Ако не за друго, то поне за това следва със сигурност да подаде оставка веднага. Компетентността на Иван Несторов и Влади Калинов изобщо не се нуждае от коментар. Двамата да си скъсат дипломите и да ходят на село да копаят царевичака. Ипотеката на Пацо си е нищожна поради липсата на легитимност на първоначалната сделка. Георгиев е купил нещо, което не е можело да бъде продадено, поради незаконното надстрояване. Има си ред за обявяване на сделката за нищожна и Нотариалния му акт за невалиден. Няма как той да черпи права и да учредява ипотека чрез невалиден Нотариален акт. Това си е парекселанс банкова измама. Измамената банка следва да обяви ипотеката за нищожна (заради измама с квадратурите и заради незаконното строителство на покрива) и да направи кредита изискуем. И понеже Пацо може и да има пари да го плати, но в момента ще му е малко трудно да ги легализира и да докаже законен произход, ще се наложи банката да му продаде апартамента чрез съдебен изпълнител, за да си върне парите.
Антоне, на 25.06.2019 в 20:46
В нашия вход сме 22 апартамента и снощи на събрание на етажната собственост се оказа, че всички до един искаме кой сауна, кой барбекю, кой джакузи, кой зеленчукова градина, аз бях най-скромна - поисках само една люлка за тераса, че на балкона не се събира. Обаче проблем - всичко не може да се помести. Кажи какво да правим!
https://frognews.bg/novini/kamarata-arhitektite-iska-nova-proverka-shefa-kpkonpi.html на 25.06.2019 в 22:02
Ако Камарата на атхитектите си е на мястото, следва да поиска отнемане на професионалния лиценз за упражняване на дейността на Влади Калинов и Иван Несторов. Тези хора компрометират архитектурната професия и я поставят в услуга на политици с нисък морал. https://frognews.bg/novini/zashto-biznesmeni-kufarcheta-shtakat-koridorite-dnsk.html
На балдъзата брат на 29.06.2019 в 16:01
Цецо цветанов е род с Пламен Георгиев. Пламен е кръстник на едно от децата му. По тази причина го и назначи ЦЕЦО. Какво очаквате да стане??
Ъъпсурт... на 10.07.2019 в 09:13
Сретен Йосич знае всичко за тях ...неразделните .Асансьора Цецо и Боко тиквата....
Близнаците на 11.07.2019 в 16:22
Какви муцуни, какви любители на панорамите? Бай Ставри май се е пенсионирал.

Напиши коментар